Uutiset 2011
 

Haku kansainvälisiin maisteriopintoihin käynnissä

5.12.2011

Lapin yliopistossa alkaa ensi syksynä neljä eri alojen kansainvälistä englanninkielistä maisteriohjelmaa. Haku niihin sekä taiteiden tiedekunnan englanninkielisiin maisteriopintoihin on parhaillaan käynnissä ja päättyy 17. helmikuuta 2012.

Aivan uusina ohjelmina käynnistyvät ensi syksynä politiikkatieteiden Global Biopolitics -ohjelma sekä oikeustieteiden tiedekunnan Master of International and Comparative Law -ohjelma.

Kaksivuotinen Global Biopolitics -ohjelma on kansainvälisesti ainutlaatuinen kokonaisuus. Ohjelman sisällöstä vastaavan professori Julian Reidin mukaan tutkimusorientoitunut ohjelma antaa opiskelijoille laajan näkemyksen biopolitiikan teorioista sekä tarjoaa valmiudet jatkotutkimuksen tekemiseen tällä nousevalla kansainvälisen politiikan alalla. Ohjelmaan otetaan korkeintaan 10 opiskelijaa.

Puolitoistavuotisessa kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen ohjelmassa (Master of International and Comparative Law) on kaksi vaihtoehtoista erikoistumisosiota: arktisiin kysymyksiin keskittyvä Arctic Law and Governance sekä eri kulttuurien ja oikeuden yhtymäkohtia tarkasteleva Transcultural Business Law. Ohjelma yhdistää Arktisen keskuksen ja oikeustieteiden tiedekunnan parhaan osaamisen. Ohjelmaan otetaan 10–20 opiskelijaa eli 5–10 opiskelijaa kumpaankin erikoistumisosioon.

Jo aiempina vuosina toteutetuista ohjelmista haussa ovat nyt kaksivuotiset mediakasvatuksen maisteriohjelma sekä matkailututkimusta ja audiovisuaalista mediakulttuuria yhdistävä EMACIM-maisteriohjelma.

Kasvatustieteiden tiedekunnan mediakasvatuksen maisteriohjelma pureutuu mediaan eri näkökulmista: erityisesti mediaan opetuksessa ja oppimisessa, median valtaan ja kontrolliin sekä mediaan yksilöiden ja yhteisöjen arjessa. Ohjelma alkaa nyt toista kertaa: viime syksynä ohjelmassa aloitti yhdeksän opiskelijaa seitsemästä maasta.

– Opiskelijat ovat olleet erittäin motivoituneita, ja opintosuoritusten taso on ollut korkea. Monikulttuurinen ryhmä on ollut todellinen rikkaus tiedekunnalle, kertoo ohjelman koordinoinnista vastaava mediakasvatuksen yliopistolehtori Leo Pekkala.

EMACIM-maisteriohjelmassa (European Master in Arts, Culture and International Management) tarkastellaan puolestaan kulttuuriteollisuutta ja -tuotantoa muun muassa matkailun, taiteen, muotoilun, johtamisen ja kestävän kehityksen näkökulmista. Pääaineena opiskelijoilla on joko matkailututkimus tai audiovisuaalinen mediakulttuuri. Viime syksynä ohjelmassa aloitti 17 opiskelijaa seitsemästä maasta; vuonna 2012 ohjelmaan valitaan korkeintaan 10 opiskelijaa matkailututkimuksen pääaineeseen ja korkeintaan 15 opiskelijaa audiovisuaalisen mediakulttuurin pääaineeseen.

Lisäksi kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita otetaan taiteiden tiedekuntaan graafisen suunnittelun, sisustus- ja tekstiilimuotoilun, teollisen muotoilun sekä vaatetussuunnittelun maisteriopintoihin, joissa ohjelmien suomenkieliset opinnot räätälöidään kansainvälisten opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Kaikkiin kansainvälisiin maisteriohjelmiin ja -opintoihin hakuaika on 1.12.2011–17.2.2012. Lisätietoa ohjelmista ja hausta löytyy osoitteesta www.ulapland.fi/admissions.

Tausta: Kansainväliset maisteriohjelmat ja tutkinto-opiskelijat Lapin yliopistossa
Lapin yliopistossa opiskelee parhaillaan 79 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa kandidaatti- tai maisteritasolla, 33:sta eri maasta. Kansainvälisiä tohtoriopiskelijoita on 37, ja he tulevat 22 maasta.

Yliopiston tavoitteena on, että yliopistossa opiskelee yhteensä 200 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012. Yliopistojen rahoitusmalli tulee muuttumaan vuodesta 2013 lähtien, mikä tarkoittanee sitä, että jatkossa tavoitteet asetetaan todennäköisesti yliopistosta valmistuneille kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille.

Kuluvana lukuvuonna yliopistossa on käynnissä neljä kansainvälistä maisteriohjelmaa: kasvatustieteiden tiedekunnan mediakasvatuksen maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden ja taiteiden tiedekunnan yhteinen EMACIM-maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden tiedekunnan vertailevan sosiaalityön maisteriohjelma sekä taiteiden tiedekunnan soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma. Vertailevan sosiaalityön maisteriohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita joka toinen vuosi; vuonna 2011 ohjelmassa aloitti 10 opiskelijaa kuudesta maasta. Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma puolestaan alkoi viime syksynä ensimmäistä kertaa, ja ohjelmassa aloitti 17 opiskelijaa neljästä maasta, valtaosa Suomesta.

Kokemukset ohjelmista ja kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista ovat varsin myönteisiä: opiskelijat ovat motivoituneita ja etenevät opinnoissaan suunnitelmien mukaisesti. Opintojen sujuvan etenemisen edellytyksenä ovat laadukkaan opetussisällön lisäksi hyvät opintososiaaliset palvelut. Erityisesti asunto sekä avoin ja vuorovaikutteinen paikallinen yhteisö ovat tärkeitä paikkakunnalle asettumisessa. Lisäksi riittävä määrä kieli- sekä menetelmäopintoja turvaavat opiskelijoiden valmistumisen aikataulussa. Opiskelijat ovat myös erittäin motivoituneita opiskelemaan suomen kieltä ja siten integroitumaan suomalaiseen ja lappilaiseen yhteiskuntaan.

Lisätietoja:
Kansainvälisten asiain päällikkö Outi Snellman, p. 040 501 0209, outi.snellman(at)ulapland.fi
www.ulapland.fi/admissions

LaY/Viestintä/SV