Uutiset 2010

Hallinnon Tutkimuksen Seura Lapin yliopistoon

8.2.2010

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimiva hallintotieteen oppiaine on saanut valtakunnallisen vastuun suomalaisen Hallinnon Tutkimuksen Seuran (HTS ry) toiminnasta.

Hallinnon Tutkimuksen Seura on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää korkeatasoista hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen yhteistyö- ja tutkimustoimintaan. Yhdistys on perustettu vuonna 1981, ja sen toiminta on tarkoitettu kaikille hallinnon tutkimuksesta kiinnostuneille tieteenalasta riippumatta.

Hallinnon Tutkimuksen Seura toimii hallintoa tutkivien yksikköjen yhdyselimenä, tekee tunnetuksi hallintokoulutusta ja hallinnon tutkimusta, julkaisee neljä kertaa vuodessa Hallinnon Tutkimus -tiedelehteä, järjestää hallinnon tutkimuksen päiviä sekä harjoittaa kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä hallinnon koulutus- ja tutkimusyksiköiden kanssa.

Yhdistyksen uusi puheenjohtaja on professori Antti Syväjärvi. Yhdistyksen sihteerinä toimii yliopistonlehtori Jaana Leinonen, lehtori Jyrki Paukku taloudenhoitajana ja assistentti Esa Posio jäsensihteerinä. Toiminnan vetovastuu siirtyi Lapin yliopistoon Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitokselta.

Lisätietoja:
Antti Syväjärvi, HTS ry pj.
0400 606 244
Jaana Leinonen, HTS ry siht.
040 484 4224
http://hallinnontutkimus.fi/

LaY/Viestintä/OT