Uutiset 2010

Hallintoyksikkö uudistaa organisaatiotaan

11.11.2010

Lapin yliopiston hallintoyksikkö uudistaa organisoitumistaan 1.1.2011 lukien. Rehtori Mauri Ylä-Kotola hyväksyi muutokset hallintoyksikön työjärjestykseen eilen.

Muutoksen yhteydessä kansainvälisten asioiden palvelujen ja Uarctic-verkoston toimintokokonaisuudet sekä viestintä ja ulkosuhteiden toimintokokonaisuus siirtyvät esikuntatoimintojen vastuualueelta hallinnon ja teknisten palvelujen vastuualueelle, jonka nimi muuttuu samassa yhteydessä hallinnon ja infrastruktuurin vastuualueeksi. Hallinnon ja infrastruktuurin vastuualuetta johtaa nykyinen yhteisöjohtaja Markus Aarto 1.1.2011 lukien hallinto- ja lakiasiainjohtajan tehtävänimikkeellä.

Hallinnon ja infrastruktuurin vastuualueessa säilyvät edelleen yleishallinnon, av- ja telepalvelujen, virastomestaripalvelujen, kiinteistö- ja hankintapalvelujen, tietohallinnon ja IT-palvelujen sekä opiskelupalvelujen toimintokokonaisuudet ja yliopistopaino.

Organisaatiouudistuksella pyritään selkeyttämään eri vastuualueiden välistä vastuunjakoa sekä kohdentamaan esimiestyön resursseja hallintoyksikössä tarkoituksenmukaisella tavalla. Samassa yhteydessä pyritään parantamaan hallinnon sisäisen tiedonkulun prosesseja. Uudistuksella ei ole henkilöstövaikutuksia.

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288
Yhteisöjohtaja Markus Aarto 040 484 4000