Uutiset 2011

Hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen vaalien tulokset

18.11.2011

Vaalilautakunta on vahvistanut Lapin yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen jäsenten vaalien tulokset kokouksessaan 18.11.2011.

Vaaleissa valittiin ne Lapin yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen jäsenet, jotka edustavat yliopiston henkilökuntaa. Vaalilautakunnan puheenjohtaja Markus Aarton mukaan vaalit sujuivat vilkkaasti: ennakkoäänestyksen vilkkaus jopa yllätti. Erityisen aktiivisesti äänestivät tiedekuntaneuvostojen vaaleissa yhteiskuntatieteiden professoriryhmään kuuluvat henkilöt (äänestysprosentti 71 %), oikeustieteiden professoriryhmään kuuluvat henkilöt (65 %) sekä taiteiden tiedekunnan muuhun henkilökuntaan kuuluvat henkilöt (57 %). Hallituksen vaalissa muun henkilökunnan ryhmän äänestysprosentti oli 45 %.

Alla koonti hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen vaalien tuloksista. Kaikkien ehdokkaiden henkilökohtaiset äänimäärät, vaaliliittojen saamat äänimäärät sekä vertausluvut ovat luettavissa osoitteesta www.ulapland.fi/vaalit.

---------------------------------

Hallituksen vaali

Äänioikeutettuja ryhmässä II (opettajat, tutkijat ja muu henkilöstö) 560 henkilöä
Ryhmään II kuuluvista äänioikeuttaan käytti 251 henkilöä.
Äänestysprosentti oli 45 %.
Äänestyslippujen tarkistuksen jälkeen todettiin 4 vaalilippua mitättömiksi.

Ryhmä I (professorit) ei äänestänyt, sillä ehdokkaita oli asetettu vain kaksi, jotka molemmat tulivat valituksi ilman äänestystä.

Lapin yliopiston hallituksen jäseniksi on valittu toimikaudeksi 1.1.2012–31.12.2014 seuraavat henkilöt:

I Ryhmä
Merja Kinnunen
Rauno Korhonen

II Ryhmä
Satu Pesola
Minni Haanpää

---------------------------------

Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Äänioikeutettuja ryhmässä II (opettajat, tutkijat ja muu henkilöstö) 90 henkilöä
Ryhmään II kuuluvista äänioikeuttaan käytti 36 henkilöä. Äänestyslippujen tarkistuksen jälkeen todettiin yksi vaalilippu mitättömäksi.
Äänestysprosentti ryhmässä II oli 40 %.

Ryhmä I (professorit) ei äänestänyt, sillä kyseessä oli sopuvaali.

Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi on valittu toimikaudeksi 1.1.2012–31.12.2013 seuraavat henkilöt:

I Ryhmä (sopuvaali)
Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Päivi Naskali
Anneli Lauriala
Heli Ruokamo
Kyösti Kurtakko
Raimo Rajala
Esa Poikela

II Ryhmä
Jäsenet Yhteinen varajäsen
Miia Hast
Sai Väyrynen
Outi Ylitapio-Mäntylä
 
Leo Pekkala
 
 
---------------------------------

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Äänioikeutettuja 55 henkilöä
Äänioikeuttaan käytti ryhmään I (professorit) kuuluvista 11 henkilöä ja ryhmään II (opettajat, tutkijat ja muu henkilöstö) 20 henkilöä.
Äänestysprosentti ryhmässä I oli 65 % ja ryhmässä II 53 %.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi on valittu toimikaudeksi 1.1.2012–31.12.2013 seuraavat henkilöt:

I Ryhmä
Jäsenet
Henkilökohtainen varajäsen
Lotta Viikari
Rauno Korhonen
Eva Tammi-Salminen
Tuulikki Mikkola
Kirsi Kuusikko
 
 
II Ryhmä
Jäsenet
Henkilökohtainen varajäsen
Minna Kimpimäki
Ilari Hovila
Mirva Lohiniva-Kerkelä
Matti Tjäder
Pirkko Heikkinen
Iris Tukiainen
  
Yhtä suuret äänimäärät ja vertausluvut saaneiden keskinäinen järjestys on ratkaistu arpomalla.

---------------------------------

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Äänioikeutettuja ryhmässä II (opettajat, tutkijat ja muu henkilöstö) 72 henkilöä
Ryhmään II kuuluvista äänioikeuttaan käytti 41 henkilöä.
Äänestysprosentti ryhmässä II oli 57 %.

Ryhmä I (professorit) ei äänestänyt, sillä kyseessä oli sopuvaali.

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi on valittu toimikaudeksi 1.1.2012–31.12.2013 seuraavat henkilöt:

I Ryhmä (sopuvaali)
Jäsenet
Henkilökohtainen varajäsen
Päivi Granö
Tuija Hautala-Hirvioja
Kristiina Hänninen
Marjatta Heikkilä-Rastas
Eija Timonen
Riitta Brusila
 
II Ryhmä
Jäsenet
Henkilökohtainen varajäsen
Pertti Aula Emmi Harjuniemi
Hanna Viitasaari Piia Pyrstöjärvi
Timo Haanpää Silja Nikula
 
Yhtä suuret äänimäärät ja vertausluvut saaneiden keskinäinen järjestys on ratkaistu arpomalla.

---------------------------------

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Äänioikeutettuja 136 henkilöä
Äänioikeuttaan käytti ryhmään I (professorit) kuuluvista 15 henkilöä ja ryhmään II (opettajat, tutkijat ja muu henkilöstö) 56 henkilöä. Äänestyslippujen tarkistuksen jälkeen todettiin 1 vaalilippu mitättömäksi ryhmässä II.
Äänestysprosentti ryhmässä I oli 71 % ja ryhmässä II 49 %.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi on valittu toimikaudeksi 1.1.2012–31.12.2013 seuraavat henkilöt:

I Ryhmä
Jäsenet
Henkilökohtainen varajäsen
Merja Laitinen Anneli Pohjola
Juha Perttula  
Anu Valtonen Susan Meriläinen
 
II Ryhmä
Jäsenet
Henkilökohtainen varajäsen
Piia Skaffari Jari Antikainen
Jarno Valkonen Minni Haanpää
Marjatta Martin Jyrki Paukku

Yhtä suuret äänimäärät ja vertausluvut saaneiden keskinäinen järjestys on ratkaistu arpomalla.

------------------

LaY/Viestintä/SV