Uutiset 2006

Hallitus: Aila Järvikoski kuntoutuksen professoriksi Lapin yliopistoon

14.12.2006

Lapin yliopiston hallitus nimitti 14.12.2006 kutsusta yhteiskuntatieteiden tohtori Aila Järvikosken kuntoutuksen professorin virkaan Lapin yliopistoon vuoden 2007 alusta lukien.

Aila Järvikoski on suorittanut Turun yliopistossa valtiotieteen kandidaatin tutkinnon 1970 ja valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon 1984. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon hän on suorittanut Lapin yliopistossa 1994.   

Työurallaan Järvikoski on toiminut assistenttina Helsingin ja Turun yliopistossa, Kuntoutussäätiön tutkimusjohtajana ja kuntoutuksen osapäiväisenä professorina Lapin yliopistossa vuodesta 2002 lähtien. Kuntoutussäätiön tutkimusjohtajana toimiessaan hän on osallistunut Kuntoutussäätiön yleisen toiminnan suunnitteluun sekä kuntoutuksen asiakastyön kehittämiseen ja koulutustoimintaan. Järvikosken tutkimuksen kohteina ovat mm. Kelan työkykyä ylläpitävä kuntoutus, kuntoutuksen palveluohjaus ja tuettu työllistyminen.  

Hallitus lakkautti kansainvälisten asioiden suunnittelijan viran kasvatustieteiden tiedekunnasta ja perusti tilalle kansainvälisen kasvatuksen lehtorin viran sekä nimitti virkaan filosofian tohtori Partow Izadin vuoden 2007 alusta lähtien.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Juhani Lillberg
Puhelin 0400 690 709

LaY/Viestintä/OT