Uutiset 2007
 

Hallitus: Eva Tammi-Salminen esineoikeuden professoriksi

20.12.2007

Lapin yliopiston hallitus nimitti joulukuun 2007 kokouksessaan oikeustieteen tohtori Eva Tammi-Salmisen esineoikeuden professorin virkaan oikeustieteiden tiedekuntaan vuoden 2008 alusta alkaen.

Tammi-Salminen on väitellyt tohtoriksi Turun yliopistossa 2001. Väitöskirjastaan hän sai Suomen Lakimiesyhdistyksen Vuoden väittelijä 2001 -palkinnon. Tammi-Salminen on toiminut tutkijana Helsingin yliopistossa vuosina 1995–1998 ja sen jälkeen eri tehtävissä Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Tammi-Salmisen tutkimus kohdistuu siviilioikeuteen ja sen ytimen muodostavat sivullissuojakysymykset, jotka liitetään esineoikeuteen. Esineoikeudessa hänen painopisteenään on ollut vakuutusoikeus ja kiinteistöoikeus. Viime vuosina hän on suuntautunut tutkimuksessaan myös varallisuusoikeuden eurooppalaistumiseen.

Tutkimustyönsä ohella Tammi-Salminen on osallistunut aktiivisesti akateemisen yhteisön työskentelyyn toimimalla mm. tiedekuntahallinnossa. Hän on toiminut vuodesta 2004 lähtien myös Lakimies-lehden toimituksen jäsenenä.

Kaksi uutta dosenttia
Lapin yliopiston hallitus nimitti filosofian tohtori Hannakaisa Isomäen soveltavan informaatioteknologian dosentiksi taiteiden tiedekuntaan. Isomäki on väitellyt filosofian tohtoriksi tietojenkäsittelytieteessä Tampereen yliopistossa 2002. Isomäen tutkimuksissa korostuvat mobiilioppimisen problematiikka, ihmiskeskeinen suunnittelu, opittavuus sekä käytettävyys.

Työurallaan Isomäki on toiminut eri tehtävissä Jyväskylän ja Lapin yliopistossa. Tällä hetkellä hän toimii Jyväskylän yliopiston tietotekniikan tutkimusinstituutin tutkimusjohtajana.

Oikeustieteen tohtori Matti Hepola nimitettiin ympäristöoikeuden dosentiksi oikeustieteiden tiedekuntaan. Hepola väitteli oikeustieteen tohtoriksi Lapin yliopistossa 2005. Hepolan väitöskirjassa kohtaavat kaksi oikeudenalaa: prosessioikeus ja ympäristöoikeus, joiden synteesiä on kutsuttu ympäristöprosessioikeudeksi.

Työurallaan Hepola on toiminut lukuisissa tutkimus- ja opetustehtävissä Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Lisäksi hän on toiminut notaarina, käräjätuomarina, Pohjois-Suomen vesioikeuden sihteerinä, vesioikeustuomarina, Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston esittelijänä sekä nimitettynä johtajana. Lapin ympäristökeskuksen johtajaksi hänet nimitettiin 1.9.2006 lukien.

Hallitus nimitti myös kauppatieteiden tohtori Anu Valtosen jatkamaan markkinoinnin professorin viran tehtävien hoitajana vuosien 2008 ja 2009 ajan. Valtonen on hoitanut markkinoinnin professorin virkaa kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnassa 1.8.2005 lähtien.

Lisäksi Lapin yliopiston hallitus hyväksyi tasa-arvosuunnitelman vuosille 2008–2010 sekä syrjinnän vastaisen suunnitelman vuosille 2008–2010.

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288
Hallintojohtaja Juhani Lillberg
Puhelin 0400 690 709

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi