Uutiset 2011

Hanna Vuojärvi valtakunnalliseen tutkijakouluun

20.12.2011

Kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskuksen tutkija Hanna Vuojärvi on valittu valtakunnalliseen Oppimisympäristöjen monitieteiseen tutkijakouluun vuodeksi 2013.

Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu (OPMON) kouluttaa kansainvälisiä, monialaisia, huipputason tutkijoita, joiden erikoisosaaminen liittyy erityisesti tieto- ja viestintätekniikan avulla tuettuihin oppimisympäristöihin ja niissä tapahtuvaan oppimiseen. Oppimisympäristöt voivat sijoittua koulutuksen tai työelämän alueelle.

Verkostomaisen tutkijakoulun taustalla on yhteensä 11 yliopistoa ja 9 tieteenalaa: kasvatustiede, psykologia, tietojenkäsittelytiede, hypermedia, työn tutkimus, tulevaisuuden tutkimus, viestintä ja taiteen tutkimus. Tutkijakoulua koordinoi Turun yliopisto ja sen tieteellisenä johtajana toimii akatemiaprofessori Erno Lehtinen.

Lisätietoja:
Tutkija Hanna Vuojärvi
Puhelin 0400 174558