Uutiset 2006

Helka Urponen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan varajäseneksi

24.10.2006

Lapin yliopiston laatujohtaja, dosentti Helka Urponen on nimitetty Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) varajäseneksi vuosille 2006–2010.

Valtioneuvosto nimitti ETENEn jäsenet ja varajäsenet lokakuussa. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 18 jäsentä, joilla kaikilla on varajäsen. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtiotieteen tohtori Markku Lehto Helsingistä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä terveydenhuoltoon ja potilaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Se antaa lausuntoja ja suosituksia sekä toimii asiantuntijana terveydenhuollon lainsäädäntöä kehitettäessä.

Korkeakoulujen arviointineuvosto on nimittänyt Helka Urposen jäseneksi Lahden ammattikorkeakoulun auditointiryhmään. Auditointiryhmän puheenjohtajana toimii rehtori, tekniikan tohtori Erkki Karppanen Mikkelin ammattikorkeakoulusta.  

Auditointi tarkoittaa korkeakoulun laadun ulkopuolista arviointia. Auditoinnissa kiinnitetään huomiota korkeakoulun laadunvarmistuksen kokonaisuuteen ja perustehtävien laatuun. Suomen kaikki korkeakoulut auditoidaan vuoteen 2011 mennessä.

Lisätietoja:
Helka Urponen
Puhelin 0400 891 219

LaY/Viestintä/OT