Uutiset 2010

Henkilökunta kaipaa vuorovaikutteisempaa yhteisöviestintää

1.11.2010

Lapin yliopistossa toteutetun yhteisöviestintätutkimuksen mukaan yliopiston strategisessa viestinnässä ja muutosviestinnän vuorovaikutteisuudessa on kehitettävää. Käytäntöjä tulisi muuttaa dialogisuutta suosiviksi.

Kyselyn vastausprosentti kuvaa Lapin yliopiston sisäisen viestinnän ongelmia: koko yliopiston osalta se oli vain 20 prosenttia ja esimerkiksi oikeustieteiden tiedekunnan osalta vastausprosentti jäi alle viiden prosentin (2 vastaajaa). Kyselyn avovastauksissa sisäisen viestinnän heikkouksista tulikin selkeästi esille sama ongelma kuin mikä itse kyselyn toteuttamisessa oli: viestien lähettäminen sähköpostilla ja vastauksen odottaminen ei riitä, vaan tarvitaan vuorovaikutteista viestintää ja sähköistä viestintää tukevaa esimiestyötä.

ComBaro-mittarin kehittäjän, dosentti Elisa Juholinin mukaan olemassa olevat dokumentit ja muodolliset tiedotustoimet eivät riitä vaan ymmärrys täytyisi synnyttää vuorovaikutteisuuden kautta. Yliopiston viestinnässä henkilökunta tulisi ottaa laajemmin mukaan kasvokkain keskustelemaan asioista ja esimiesten tulisi arjen viestinnässä tukea sähköistä viestintää.

Kyselyn tulokset osoittavat, että Lapin yliopistoyhteisön johdon strategian viestinnässä on toivomisen varaa. Dosentti Juholinin mukaan 1970–1980-lukujen viestintäkäytännöt, tehokas tiedon siirtäminen ja kontrollointi eivät 2010-luvulla toimi. Myönteistä tutkimustuloksissa oli, että puutteelliseksi arvioidusta yliopiston strategian viestinnästä huolimatta henkilöstöllä oli näkemys yliopiston strategian merkityksestä kunkin omassa työssä.

Rehtori Mauri Ylä-Kotolan mukaan yliopisto aikoo kyselyn perusteella uudistaa sisäisen viestinnän toimintaohjeitaan ja organisointia loppuvuonna 2010 käynnistyvässä prosessissa: "Sisäisen viestinnän ja yhteisöjohtamisen kehittämisen ja tämän työn arvioinnin on oltava nykyistä vahvemmin osa yliopiston ydinprosessia."

Tutkimus liittyy Lapin yliopistossa syksyllä 2010 alkavaan Esimiesviestinnän kehittämiskoulutukseen, johon osallistuu noin 30 henkilöä mukaan lukien yliopiston johto. Koulutus tähtää esimiesten viestintävalmiuksien kehittämiseen sekä viestinnän merkityksen avaamiseen johtavassa asemassa oleville henkilöille.

ComBaro-kyselyn tarkemmat tulokset löytyvät Intranetistä kohdasta Henkilöstökoulutus -> Esimiesviestinnän kehittämiskoulutus.

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288

Lisätietoja koulutuksesta:
Viestintäpäällikkö Olli Tiuraniemi
Puhelin 0400 695 418