Uutiset 2012

Huikea suosio rakkausperustaisella johtamisella!

19.1.2012

Lapin yliopistossa järjestetään ti 24.1.2012 klo 12–16 Esko ja Asko -salissa seminaari, jossa kuullaan alustuksia hyvinvointia edistävästä johtamisesta: Mitä on hyvinvointia ja onnellisuutta edistävä johtaminen ja miten sen avulla luodaan hyvinvointia opetuksessa, työssä, yrityksissä ja elämässä yleensä?

Alustajina kuullaan muun muassa Professori Kaarina Määttää, Jari Stenvallia, Antti Syväjärveä ja Juha Perttulaa sekä päätöspuheenvuorossa toimitusjohtaja Markku Salomaata.

Kyse on Lapin yliopiston kärkihanketutkimuksesta, joka liittyy muuttuvaan työhön ja pohjoiseen hyvinvointiin. Seminaari avaa niin kutsuttua rakkausperustaista johtamista, LBL (love-based leadership) – lähestymistapaa, joka on käynnistetty yliopistossa puoli vuotta sitten. Tämän päivän työelämä peräänkuuluttaa uudenlaista lähestymistapaa johtamiseen: kuinka ottaa johtamisessa huomioon työntekijöiden vahvuudet ja edistää onnellisten työyhteisöjen muodostumista. Alustuksissa pohditaan inhimillisten voimavarojen ja ihmisläheisen johtajuuden merkitystä eri näkökulmista.

Puhujat ovat hankkeen tutkijoita, jotka haluavat seminaarin kautta saada yhteistyösuhteita ja kontakteja niihin henkilöihin, jotka ovat kiinnostuneita hakeutumaan tähän tutkimushankkeeseen mukaan tai jotka ryhtyvät käytännössä soveltamaan hankkeessa luotua rakkausperustaista johtamista erilaisissa työyhteisöissä.

Seminaari on siis osa tutkimushanketta, jossa viiden eri tieteenalan edustajat tutkivat, kuinka edistää työntekijöiden onnellisuutta työssä tukemalla heidän yksilöllisiä vahvuuksiaan ja luomalla muutosvalmiita ja tuottavia työyhteisöjä. Työryhmän jäsenten yhteinen tavoite on ymmärtää, miten rakkausperusteista ja ihmisläheistä johtamista voisi hyödyntää osana innovatiivista johtajuutta niin työelämässä kuin ammatillisessa koulutuksessakin. Ilmiötä lähestytään hallintotieteen, psykologian, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen, kasvatuspsykologian ja muotoilun tutkimuksen kautta.

Seminaari on saanut huikean suosion, osallistujamäärä on yli sata henkeä! Se on suunnattu erityisesti niille, joiden tavoitteena on luoda positiivinen, myönteiseen ajatteluun ja ihmisten vahvuuksiin nojautuva työ- ja opiskeluympäristö. Seminaariin osallistuu työyhteisön hyvinvoinnista ja uudenlaisesta ihmisen vahvuuksien tukemiseen nojautuvasta johtajuudesta kiinnostuneita ihmisiä, kuten johtajia, esimiestehtävissä olevia, kouluttajia ja opettajia.

Lisätietoja:
www.ulapland.fi/lovebasedleadership  
Professori, vararehtori Kaarina Määttä, kaarina.maatta (at) ulapland.fi, puh. 0400-696480
KT Satu Uusiautti, satu (at) uusiautti.fi, puh: +358 50 355 1250 / +1 239 851 6233, parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse)