Uutiset 2010

InnoMaratonin voitto malmikuljetuksia ideoineelle tiimille

16.2.2010

InnoMaraton 2010 -tapahtuma käynnistyi 150 opiskelijan voimin maanantaina 8.2.2010 Rovaniemellä ja päättyi viime viikon perjantaina finaaliin Torniossa.

InnoMaraton on Lapin korkeakoulujen yhteinen innovaatiokilpailu, joka auttaa alueen pk-yrityksiä kehittämään uutta liiketoimintaa, kasvua ja kansainvälistymistä.

Kilpailussa kolmen korkeakoulun eri alojen opiskelijat muodostavat moniosaajatiimejä, jotka tuottavat tuote- ja palveluideoita toimeksiantajina toimiville yrityksille. Toimeksiantoja saatiin tänä vuonna viideltätoista eri yritykseltä ja yhteisöltä eri puolilta Lappia.

Asiantuntijaraati valitsi tämän vuoden voittajaksi Silent Track -tiimin, johon kuuluivat Risto-Matti Lausto (Lay), Iitta Rahkonen (KTAMK), Heikki Taanila (KTAMK) ja Jukka-Pekka Peltoniemi (RAMK). Tiimi ideoi Kemin Sataman toimeksiannosta uusia tapoja tehdä rautateitse tapahtuvat malmikuljetukset mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Voittajatiimi palkittiin 1000 euron stipendillä.

Asiantuntijaraatiin kuuluivat: kehitysjohtaja Ari Konu, Lapin korkeakoulukonserni, toimitusjohtaja Martti Kankaanranta, Länsi-Pohjan Yrittäjät, lehtori Mauri Heikkilä, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, osaamiskeskusjohtaja Sanna Tarssanen, LEO, lehtori Seppo Särkkä, Lapin yliopisto, Eija Jussila-Salmi, Rovaniemen Kehitys Oy ja lehtori Anssi Tulkki, Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

LaY/Viestintä/OT