Uutiset 2005
6.10.2005

Innoke antaa oikeaa työkokemusta

Lapin yliopiston Innoke-hanke yhdistää korkeasti koulutetut ja työmarkkinat Lapissa. Sekä työnhakijat että paikalliset työnantajat ovat olleet tyytyväisiä mahdollisuuteen kehittää omaa tietotaitoaan.

Viime vuoden lopussa alkaneessa Innoke-hankkeessa on luotu työllistymismallia, joka tarjoaa työtä korkeakoulututkinnon suorittaneille työnhakijoille sekä kehittämismahdollisuuksia paikallisille yrityksille ja organisaatioille.

– Usein korkeakoulututkinnon suorittaneiden on vaikeata löytää töitä Lapista, vaikka osaamista, yritteliäisyyttä ja halua jäädä Lappiin ei puutukaan. Toisaalta yrityksissä ja organisaatioissa ei välttämättä ole riittänyt voimavaroja oman toiminnan kehittämiseen. Innoke-hankkeessa yhdistämme molempien tarpeet. Työnhakijat saavat oman alansa työkokemusta ja mahdollisuuden luoda verkostoja työnantajiin. Työnantajat puolestaan saavat tukea oman yrityksensä tai organisaationsa kehittämiseen, kertoo projektipäällikkö Sini Yli-Suvanto Lapin yliopiston aluekehitys- ja innovaatiopalveluista.

Käytännössä työnhakijat ovat 3–6 kuukauden ajan työelämävalmennuksessa yrityksissä ja organisaatioissa, joissa he soveltavat osaamistaan koulutustaan vastaaviin kehittämistehtäviin. Valmennettavalle maksetaan työttömyyskorvaus ja kahdeksan euron veroton päivittäinen ylläpitokorvaus. Työelämävalmennus suunnitellaan valmennettavan oman osaamisen ja henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden perusteella.

– Mikäli tiedossamme ei ole työnhakijalle soveltuvaa yritystä ja kehittämistehtävää, etsimme sopivan. Tämän jälkeen valmennettavan työtehtävät suunnitellaan yhdessä valmennettavan, työnantajan ja yliopiston asiantuntijoista koostuvan valmennustiimin kanssa, Yli-Suvanto toteaa.

Valmennustiimi arvioi valmennuksen etenemistä ja valmennettavan henkilökohtaisten tavoitteiden täyttymistä. Se auttaa myös testaamaan ideoita ja kehittämisehdotuksia sekä ohjaa työtehtävissä tarpeen mukaan.

Rovaniemellä on valmennuksessa yhteensä 12 eri alojen osaajaa, jotka ovat kehittäneet lappilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa mm. markkinointia ja erilaisia hallinto- ja laskentaohjelmistoja sekä tuotteistaneet palveluita. Valmennukseen otetaan vielä viisi rovaniemeläistä työnhakijaa.

– Valmennettavat ovat kokeneet valmennuksen myönteisesti, sillä he saavat ”oikeanlaista” työkokemusta. Työnantajathan vaativat tutkinnon lisäksi työkokemuksen kautta saavutettua osaamista. Työelämävalmennusjakson aikana valmennettavilla on tilaisuus osoittaa osaamisensa taso ja tarpeellisuutensa yritykselle, mutta myös luoda verkostoja, jotka edistävät työllistymistä. Osa valmennettavista onkin työllistynyt samalle työnantajalle valmennuksen jälkeen. Lisäksi täytyy muistaa, että useat lappilaiset yritykset kohtaavat lähitulevaisuudessa sukupolvenvaihdoksen, jolloin on kysyntää uusille määrätietoisille yrittäjille, jotka osaavat kehittää ja uudistaa yritystoimintaa, Yli-Suvanto sanoo.

Innoke-hanketta koordinoi Lapin yliopiston aluekehitys- ja innovaatiopalvelut ja sitä rahoittaa Lapin TE-keskuksen työvoimaosasto. Valmennus suunnataan erityisesti Rovaniemen seudulla ja Kemi-Tornion alueella asuville työttömille tai työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Sini Yli-Suvanto, puh. (016) 341 2994 tai 040 518 0378, etunimi.sukunimi@ulapland.fi


LaY/Viestintä/Sari Väyrynen