Uutiset 2006

Johtamisosaamista matkailualalle

20.1.2006

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden yritys- ja matkailuala järjestää Matkailupalvelujen johtaminen -opinnot. Keväällä 2006 alkavalla koulutuksella pyritään vastaamaan liiketoiminnan ja johtamisen haasteisiin erityisesti matkailualalla.

Matkailupalvelujen johtaminen -erikoistumisopinnot on suunnattu matkailualan organisaatioissa johto- ja esimiesasemassa tai matkailualan kehittämistyön parissa työskenteleville henkilöille. Koulutuskokonaisuus pyrkii kehittämään osallistujien johtamisosaamista mm. matkailuyrityksen liiketoiminnan suunnittelun, osaamisen johtamisen, matkailupalvelujen markkinoinnin sekä oman johtamisosaamisen kehittämisen saralla. Opintoihin sisältyy myös kehittämisprojekti, joka tukee erityisesti kehittämistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvää osaamista.  

Opinnot koostuvat kolmesta jaksosta: Matkailuyrityksen liiketoiminta – menestyksen eväät, markkinointi ja viestintä sekä kehittämisprojekti.

Kouluttajina erikoistumisopinnoissa toimivat mm. dosentti Raija Komppula, konsultti, Tani Järvinen sekä kehittämispäällikkö, Marja Seliger. Koulutus- ja kehittämispalveluista opinnoissa kouluttavat koulutuspäällikkö Aila Kumentola sekä koulutuspäällikkö Tarja Tammia.

Haku opintoihin on käynnissä, lisätietoja: http://www.ulapland.fi/koke

Lisätietoja:
Suunnittelija Pia Halme
Puhelin 040 532 6469
Sähköposti,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
LaY/Viestintä/OT