Uutiset 2006

Jonna Katajamäki palkittiin hyvin suoritetuista opinnoista

27.10.2006

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on myöntänyt stipendin Jonna Katajamäelle poikkeuksellisen hyvin suoritetuista opinnoista. Katajamäen kasvatustieteen tutkintotodistuksessa pääaine ja kaikki sivuaineet on arvioitu arvosanalla erinomainen.

Hyvin suoritettujen opintojen merkittävänä taustavaikuttajana Katajamäki pitää kasvatustieteiden tiedekunnan ammattitaitoista opettajakuntaa, ajankohtaisia opetusmenetelmiä sekä vuorovaikutusta korostavaa kannustavaa ilmapiiriä.

– Koen, että opintojeni ansiosta olen valmis vastaamaan tulevaisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin, Katajamäki sanoo.

 
Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani Kaarina Määttä luovuttumassa tiedekunnan puolesta stipendiä Jonna Katajamäelle poikkeuksellisen hyvin suoritetuista opinnoista.

Opinnoissa menestymisen salaisuutena Katajamäki pitää määrätietoisuutta, organisointikykyä, ahkeruutta ja aitoa kiinnostusta opiskelemaansa alaa kohtaan. Menestyminen opinnoissa vaatii tietoista sitoutumista opiskelua kohtaan.

– Itselleen on asetettava selkeä päämäärä jo opintojen alkuvaiheessa. Kun tietää, mitä tavoittelee, on helpompaa sietää myös pitkiä päiviä, lukemattomia määräaikoja, kiirettä ja väsymystä, Katajamäki sanoo.

Katajamäki aloitti mediakasvatuspainotteisen luokanopettajankoulutuksen opinnot 1998. Kasvatustieteen opintojen rinnalla hän on opiskellut myös taiteen maisterin tutkintoon tähtääviä kuvataidekasvatuksen opintoja taiteiden tiedekunnassa. Katajamäki valmistuu taiteen maisteriksi lähiaikoina. Sivuaineita hänellä on kaikkiaan toistakymmentä.

– Tulevaisuudessa minua kiinnostaa ura yliopistolla, joten taiteen maisterin tutkinnon jälkeen kysymykset jatko-opinnoista nousevat ajankohtaisiksi, Katajamäki pohtii.

Jonna Katajamäen opintosuorituksen tekee poikkeukselliseksi myös se, että hän oli välillä puolitoista vuotta kokonaan poissa opintojensa parista isänsä sairastumisen vuoksi.

Lisätietoja:
Jonna Katajamäki
Puhelin 040 527 3829
Sähköposti: jokataja(at)ulapland.fi

Teksti: LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi
Kuva: LaY/Viestintä/Niina Huuskonen