Uutiset 2008

Jukka Jokimäki arvostetun tieteellisen lehden toimituskuntaan

12.12.2008

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ympäristökoordinaattori Jukka Jokimäki on nimetty kansainvälisen tieteellisen Landscape and Urban Planning -lehden toimituskuntaan.

Landscape and Urban Planning -lehti on yksi kansainvälisesti arvostetuimmista maisema- ja kaupunkiekologian sekä kaupunkisuunnittelun tieteellisistä sarjajulkaisuista. Jukka Jokimäki on ainoa suomalainen ja pohjoismaalainen asiantuntija lehden toimituskunnassa.
 
Jukka Jokimäki on tehnyt työryhmänsä kanssa pitkäkestoista kaupunkiekologista tutkimusta pohjoisilla alueilla. Jokimäen mukaan toimituskunnan jäsenyys tarjoaa aitiopaikan seurata, kehittää ja arvioida ihmisen toiminnasta aiheutuvien ympäristömuutosten tutkimusta ja alueiden käytön suunnittelua. Tulevina vuosina kaupunkiekologisen tutkimuksen tarve kasvaa entisestään.
 
– Vuonna 2008 – ensimmäistä kertaa historian aikana – yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungistuneilla alueilla, ja kaupunkilaisten osuus väestöstä kasvaa koko ajan. Kaupungistuminen onkin yksi tärkeimmistä luonnon monimuotoisuutta uhkaavista tekijöistä, Jokimäki toteaa.

– Maankäytön suunnittelu tarvitsee tuekseen monipuolista osaamista ja luotettavaa tutkimustietoa maankäytön ympäristövaikutuksista. Tällaista tietoa tarvitaan erityisesti pohjoisilta alueilta, joilla luonnon palautuminen häiriöistä on usein muita alueita hitaampaa. Myös pohjoisen luonnon vetovoimaisuuden säilyttäminen edellyttää laadukasta maankäytön suunnittelua, Jokimäki tähdentää.

Lisätietoja:
Ympäristökoordinaattori Jukka Jokimäki, p. (016) 341 2794, 0400 138 802, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Landscape and Urban Planning -lehden verkkosivut:
www.elsevier.com/locate/issn/01692046

LaY / Viestintä & Arktinen keskus / SV