Uutiset 2021
Kuva kirjan kannessa, jossa lukee

Julkaisu positiivisen kasvatuksen ja työn tutkimuksesta – vähemmän taistelua, enemmän kukoistusta

19.11.2021

Mikä on myönteisen kasvatuksen ja työnteon merkitys ihmisen kukoistukselle? Tähän kysymykseen vastaavat Positive Education and Work – Less Struggling, More Flourishing -teoksessa (Cambridge Scholars Publishing, 2022) 23 tutkijaa 15 eri näkökulmasta. Julkaisun ovat toimittaneet Lapin yliopiston yliopistonlehtori Sanna Hyvärinen, dosentti Tanja Äärelä ja professori Satu Uusiautti.

Teos perustuu pääasiassa positiivisen psykologian tutkimusnäkökulmiin, ja tarkasteltavana ovat kattavasti elämän eri osa-alueet. Kirjoittajat perehtyvät kriittisesti elämän solmukohtiin, koulutuksen haasteisiin ja työelämän kysymyksiin - etsien niihin myönteisiä tulokulmia ja tutkimusperustaisia ratkaisuja.

– Ajatus teoksesta syntyi, kun olimme vierailevina toimittajina suomalaisen Kasvatus-lehden teemanumerossa (5/2020), joka syventyi positiivisen kasvatuksen tutkimuksen merkitykseen. Halusimme laajentaa näkökulmaa ja tuoda esiin myös hyvinvoinnin erityisilmiötä, joista meillä Lapin yliopistossa tehdään aivan huikeaa tutkimusta, kuvailee Satu Uusiautti kirjan syntymisen taustaa.

Teos koostuu johdannosta ja kolmesta pääluvusta. Ensimmäinen osa käsittelee hyvinvoinnin pedagogisia perusteita ja sisältää näkökulmia varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Huomio on ennen kaikkea siinä, miten tukea lapsen ja nuoren ihmisen hyvinvointia erilaisissa oppimisympäristöissä.

– Kunnianhimoinen tavoitteemme oli esitellä positiivisen lähestymistavan moniäänisyyttä koulutuksen kontekstissa. Se luo pohjaa elämän seuraaviin vaiheisiin, joihin myös teos luontevasti etenee, perustelee Sanna Hyvärinen.

Toinen osa keskittyy työssä kukoistukseen. Kirjoittajat pureutuvat eri ammateissa esiintyviin hyvinvoinnin haasteisiin ja menestyksen perusteisiin. Lisäksi valotetaan työnteon hyvinvointia tukevia osa-alueita, kuten tiimityön merkitystä. Teoksen kolmas osa esittelee erityisiä näkökulmia hyvinvointiin aina vanhemmuudesta kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kokemuksiin ja innostuneisuuden merkitykseen.

– Toivomme, että teos tarjoaa kiinnostavan lukukokemuksen – menetelmällisesti ja aiheiden rikkauden myötä – kaikille kukoistamisen ja hyvinvoinnin tutkimuksesta kiinnostuneille. Olemme iloisia, että saimme kirjoittajiksi useita Lapin yliopiston tutkijoita sekä tutkijakumppaneita Suomesta ja ulkomailta, summaa Tanja Äärelä.

Teos toimii kurssikirjana ja tutkimuslukemistona eri alojen edustajille aina kasvatustieteestä psykologiaan ja muihin ihmistieteisiin.

Teoksen tilaaminen Cambridge Scholars Publishing -sivustolta.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Sanna Hyvärinen
Sanna.Hyvarinen(at)ulapland.fi

Dosentti Tanja Äärelä
Tanja.Aarela(at)ulapland.fi

Professori, vararehtori Satu Uusiautti
Satu.Uusiautti(at)ulapland.fi