Uutiset 2021
Saamelainen tarinankerronta_web.jpg
Kuvituskuva teoksesta. Kuva: Tanja Sanila.

Julkaisu saamelaisesta tarinankerrontaperinteestä osana varhaiskasvatuksen ja koulun opetusta

15.11.2021

Uusi pohjoissaamenkielinen julkaisu "Muital fal! Ofelaš mánáid giela ja jurddašeami ovddideapmái" kokoaa yhteen tietoa saamelaisesta tarinankerrontaperinteestä varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan yliopistotutkija Pigga Keskitalo on yksi kirjan toimittajista.

Uutuusteoksessa kuvaillaan, millaisia ongelmia ja haasteita tarinankerrontaan liittyy ja millaisia ratkaisuita näihin tilanteisiin on tarjolla. Teos on suunniteltu tukemaan varhaiskasvatuksen ja koulun opetusta. Samalla se soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita saamelaisten perinnetiedosta ja sen soveltamisesta kasvatusalalla.

Kirjan sisällöt pohjautuvat Mánáid giella ja jurddašeapmi II (Lapsen kieli ja ajattelu II) – tutkimushankkeen tuloksiin, ja se julkaistiin 8.11.2021 Tromssan yliopiston järjestämän tutkimusprojektin päätöskonferenssissa.

– On tärkeää, että opettajaopiskelijat saavat käytännön kokemusta lasten kanssa toimimisesta. Tutkimushankkeessamme opettajaopiskelijat toimivat tarinankerrontainnovaation toimenpanijoina, eli kertoivat lapsille tarinoita ja haastattelivat heitä, kertoo Pigga Keskitalo.

Keskitalo kirjoittaa julkaisussa kokemuksistaan aineiston keräämisestä ja tutkimushankkeessa tehdystä yhteistyöstä. Toisen tekstinsä hän kirjoitti yhdessä Ante Mikkel Gaupin kanssa, ja siinä kerrotaan, mitä tulee huomioida, kun saamelaista tarinankerrontaperinnettä hyödynnetään varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Kirjan ovat toimittaneet Johanna Johasen Ijäs (Sámi allaskuvla), Pigga Keskitalo (Lapin yliopisto, Sámi allaskuvla), Nils Oskal (Sámi allaskuvla ja Ante Mikkel Gaup (Sámi allaskuvla).

Konferenssi on osa Norjan tutkimusneuvoston rahoittamaa Epistemalaš modalitehta mánáid ehtalaš ja morálalaš árvvoštallamis (Epistemic modality in expressions of ethics and morals in child language) -tutkimusprojektia. Tutkimusprojektia on johtanut filosofian tohtori Johanna Johansen Ijäs. Dosentti Pigga Keskitalo, lehtori Ante Mikkel Gaup ja professori Nils Oskal toimivat tutkimusprojektissa tutkijoina ja asiantuntijoina.

Julkaisun sähköinen linkki
Hankkeessa tuotetut julkaisut: https://manaidgiella.weebly.com/almmuheamit.html

Lisätietoja:

Pigga Keskitalo
Yliopistotutkija / Universiteahttadutki
Dosentti, KT / Doseanta, pedagogihka doavttir
Lapin yliopisto / Lappi universiteahtta
Kasvatustieteiden tiedekunta / Pedagogihka dieđagoddi
Puh.+358 40 4844153
e-mail: pigga.keskitalo(at)ulapland.fi