Uutiset 2008

Julkaisut: Tietoa Kuolan kävijöistä

11.1.2008

Kuolan niemimaalla kävi Venäjän vallan aikana 73 suomalaista tutkijaa. Ensimmäisenä Kuolassa vieraili Utsjoen kirkkoherra Jacob Fellman 1820 ja viimeisenä geologi Thord Brenner 1915.

Lapin yliopiston saamen kielen lehtori Leif Rantala on koonnut vuosien ajan tietoja Venäjän vallan aikaisista (1809–1917) Kuolan kävijöistä. Kuolan niemimaa oli Venäjän vallan aikana varsin suosittu tutkimuskohde. Eniten alueella vierailivat geologit ja kasvitieteilijät, mutta kävi siellä jokunen kielentutkijakin. Luujärvellä, Kuolan saamelaisten keskuskylässä, suomalaiset kävivät ensimmäisen kerran vasta vuonna 1887.

Suomalaiset tutkijat ovat kirjoittaneet retkistään ja niiden tuloksista yhteensä 170 artikkelia tai kirjaa. Suurin osa Kuolaan liittyvistä artikkeleista on julkaistu ruotsiksi ja saksaksi. Ruotsi oli oppineiden käyttämä kieli ja saksaksi kirjoitettiin kansainvälistä yleisöä varten. Utsjoen kirkkoherra Jacob Fellman keräsi Kuolassa vuonna 1820 tietoja kasveista ja hänen tutkimustensa tulokset julkaistiin latinaksi Moskovassa vuonna 1831. 

Rantalan kirjan esipuhe on laadittu saameksi, englanniksi, suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi. Kirja sisältää suomalaisten tutkijoiden nimet ja vierailut Kuolassa aikajärjestyksessä sekä paikkakunnat, joilla he kävivät. Kirjasta löytyy myös matkaselostusten, matkojen, tieteellisten artikkeleiden ja kirjojen bibliografiset tiedot. Lisäksi kirja sisältää kunkin Kuolassa käyneen suomalaisen tutkijan lyhyen esittelyn. 

Rantalan kirja on tärkeä niille tutkijoille, jotka haluavat tutustua Kuolan niemimaan kansoihin, luontoon ja luonnonvaroihin. 

Rantala Leif, Kuolaan. Venäjän vallan aikana Kuolan niemimaalla käyneet suomalaiset tiedemiehet ja heidän kirjoituksensa. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä raportteja 5. 71 sivua. Rovaniemi 2008. Kirja on julkaistu kasvatustieteellisiä raportteja - julkaisusarjassa.  

Myynti:www.ulapland.fi/publ

LaY/Viestintä/OT