Uutiset 2012

Jyrängiltä ja Husalta uusi kirja valtiosäännöstä

26.1.2012

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan professori Jaakko Husa on julkaissut yhdessä emeritusprofessori Antero Jyrängin kanssa uuden teoksen Suomen valtiosäännöstä. Teoksen on julkaissut Lakimiesliiton kustannus.

Valtiosääntöoikeus teos on miltei 500-sivuinen systemaattinen ja ajantasainen esitys valtiosääntöoikeudesta. Kirjassa rekisteröidään vuoden 2000 perustuslakiuudistuksen jälkeiset lainsäädäntömuutokset ja analysoidaan valtionorgaanien ja tuomioistuinten tähänastinen käytäntö, tasavallan presidentin, ministeristön ja eduskunnan suhteissa tapahtuneet muutokset sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja tuomioistuinten suhde perusoikeuksien toteuttamisessa. Teos huomioi myös maaliskuussa 2012 voimaan tulevat perustuslain muutokset. Kirja asettaa myös tasavallan presidentin valtiollisen aseman oikeisiin valtiosääntöoikeudellisiin yhteyksiinsä.

Jyrängin ja Husan Valtiosääntöoikeus on ainoa saatavilla oleva tämän oikeudenalan kokonaisesitys, jossa otetaan kattavasti huomioon Suomen valtiosääntöoikeuden kansainväliset kosketuspinnat sekä kansallisen normiston suhde kansainvälisen oikeuden ja Euroopan unionin normistoon. Teoksessa asetetaan EU:n jäsenyys ja perussopimusten muutokset sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaikutukset systemaattisiin yhteyksiinsä.

Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, mutta myös käsikirjaksi jokaiselle joka tarvitsee tietoa valtiollisen järjestelmän toiminnasta tai perusoikeuksista.

Lisätietoja:
Jaakko Husa
jaakko.husa (at) ulapland.fi
040 484 4027
Lakimiesliiton kustannus: http://www.kauppakamarikauppa.fi/index.php//Kirjakauppa/Tuotteet-ja-sarjat/Lakimiesliiton-Kustannus/Valtiosaeaentoeoikeus