Uutiset 2011
 

Kai Kokko ympäristöministeriön asettamaan ilmastopaneeliin

1.12.2011

Ympäristöministeriö on asettanut ilmastopaneelin toimikaudelle 1.12.2011–31.12.2013. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta paneelissa on mukana professori Kai Kokko.

Ilmastopaneelin keskeinen tavoite on tutkimuksen ja politiikan välisen vuoropuhelun vahvistaminen. Paneeli pyrkii edistämään tutkimustiedon ja asiantuntijanäkemysten valossa julkista keskustelua ja tekee ehdotuksia ilmastopolitiikkaa tukevan tutkimuksen kehittämisestä ja painottamisesta.

Ilmastopaneelin puheenjohtajana toimii professori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta. Paneelissa on kaikkiaan 12 jäsentä.

Lisätietoja ympäristöministeriön www-sivuilla

LaY/Viestintä/OT