Uutiset 2011

Kaivostoimintaan liittyvät kansalaisten mielikuvat

14.11.2011

Keskiviikkona 23. marraskuuta klo 18.00–19.45 järjestettävän Barents Cafen aiheena ovat kaivostoimintaan liittyvät kansalaisten mielikuvat – riistoa ja pelastusta. Tilaisuus järjestetään Arktikum-talon Aurora-salissa.

Tutkija Marika Kunnari Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta kertoo näkemyksiään kansalaisten kaivostoimintaan ja kaivostoimijoihin liittämistä mielikuvista sekä näiden mielikuvien suhteesta kaivostoiminnan kannattamiseen ja vastustamiseen. Kunnari käsittelee mielikuvia kansalaisten tietona todellisuudesta, asiasisältöinä, jotka osin jäävät käsittelemättä kaivostoiminnan taustalla olevissa selvityksissä sekä päätöksenteossa.

Marika Kunnarin näkemysten taustalla on DILACOMI-hankkeessa alla oleva sosiologian alan väitöskirjatutkimus. Työssään hän tarkastelee kansalaisten ja paikallisten kaivostoimintaan ja - toimijoihin kohdistaman todellisuuden lisäksi niitä vastuita ja tehtäviä, joita paikallisten taholta kaivosyhtiöille ja viranomaisille edellytetään kaivostoiminnasta seuraavien haittojen ehkäisemiseksi ja hyötyjen edistämiseksi. Kommenttipuheenvuoron Kunnarin alustukseen käyttää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) kaivosryhmän päällikkö kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa. Tilaisuuden moderaattorina toimii sosiologian lehtori, YTT Leena Suopajärvi.

Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista 22.11.2011 mennessä

Lisätietoja:
jussi.huotari(at)ulapland.fi
anniina.oksanen(at)ulapland.fi

DILACOMI on Lapin yliopiston, Oulun yliopiston sekä Metlan yhteinen tutkimushanke, jonka tutkimuksen kohteena ovat kaivokset ja niiden vaikutukset sekä toimintaedellytykset osana yhteiskuntaa. Hanketta koordinoi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta.

Barents Cafe on foorumi vapaamuotoiselle keskustelulle Barentsin ja koko Arktista aluetta koskevista asioista. Barents Cafe -tilaisuuksien teemat vaihtelevat ajankohtaisten kysymysten mukaan. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuksia koordinoi Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ThinkBarents-hanke.