Uutiset 2008

Kansainvälinen julkaisu ympäristö- ja yhteisötaiteesta

1.12.2008

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen professori Timo Jokela on toimittanut yhdessä Strahclyden yliopistossa Glasgowssa työskentelevän Glenn Couttsin kanssa kansainvälisesti merkittävän teoksen ympäristö- ja yhteisötaiteesta.

Art, Community and Environment -teoksessa on yhteensä kuusitoista kansainvälisesti tunnetun ja ansioituneen taidekasvattajan, taiteilijan ja tutkijan kirjoittamaa artikkelia. Kirjoittajat ovat  Iso-Britanniasta, Australiasta ja Suomesta. Artikkelit valottavat yhteisöllisen taidekasvatuksen sekä ympäristö- ja yhteisötaiteen piirissä toteutettujen taidehankkeiden teoreettisia lähtökohtia ja toteutusten monimuotoisuutta. Kirjan artikkeleista löytyy esimerkkejä lähellä luontoa elävien yhteisöjen parissa sekä urbaaneissa ympäristöissä toteutetuista taidehankkeista.

Taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen parissa kehitetty yhteisö- ja ympäristötaiteellinen toimintamalli on näyttävästi esillä teoksessa. Timo Jokelalta on teoksessa kaksi artikkelia. Lisäksi kirjaan ovat kirjoittaneet lehtorit Mirja Hiltunen ja Maria Huhmarniemi. Kehittämisprojekteja esittelevä runsas kuvitus tuo taiteen lisäksi upeasti esille Lapin pohjoisia toimintaympäristöjä, kyliä ja maisemia.

Art, Community and Environment -teos on tulosta Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen ja Strahclyden yliopiston yhteisötaiteen pitkäaikaisesta ja kiinteästä yhteistyöstä. Yhteistyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää tutkimukseen pohjautuen yhteistaiteellisia toimintatapoja, kuten esimerkiksi verkko-opetuksen ja raportoinnin muotoja, jotka mahdollistavat toiminnan myös haja-asutusalueilla ja tukevat näin elinkeinorakenteen muutoksissa kamppailevia yhteisöjä. Teoksessa toteutuu kirjaimellisesti Lapin yliopisto iskulause ”Pohjoisen puolesta maailmaa varten”.

Professori Timo Jokela työskentelee Strahclyden yliopiston Sport, Culture and Arts -laitoksen dosenttina, alana ympäristötaide ja taidekasvatus. Glen Coutts on säännöllisesti toiminut taiteiden tiedekunnassa vaihto-opettajana.

Kirja on kahdeksas osa  brittiläisen Intellect Books kustantamon  sarjaa: Readings in Art and Design Education. Kirja on julkaistu Isosta-Britannian lisäksi yhtäaikaisesti myös  Yhdysvalloissa The University of Chicago Pressin toimesta.

Lisätietoja
Timo Jokela
dekaani, professori
040 739 60 34