Uutiset 2012

Kansainvälistä yhteistyötä johtamisen tutkimuksessa

14.12.2012

Lapin yliopisto ja Glasgown yliopisto tiivistävät yhteistyötään johtamisen tutkimuksessa.

Lapin yliopiston hallintotieteen professorit Jari Stenvall ja Antti Syväjärvi ovat parhaillaan kutsuttuina vieraina Glasgown yliopistossa. Vierailu liittyy yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden ja taiteiden tiedekunnan yhteishankkeeseen, jossa tutkitaan tämän päivän ja tulevaisuuden johtamista myönteisen ja positiivisen ajattelun kautta.

Glasgown yliopisto on Euroopan johtavia yksiköitä yliopistojen kolmatta tehtävää koskevan tutkimuksen saralla. Yliopistojen väliseen yhteistyöhön on kuulunut muun muassa Lapin yliopiston professoreiden pitämä esitys Glasgown yliopiston avainhenkilöille.
http://pascalobservatory.org/sites/default/files/Stenvall-Dec_2012.pdf  

Stenvallin ja Syväjärven mukaan yliopistojen välisiä uusia yhteistyön mahdollisuuksia voi avautua tulevaisuudessa muun muassa Barentsin alueen tutkimusperustaisesta kehittämisestä. Glasgown yliopistossa on perehdytty viime vuosina nimenomaan yliopistojen ja alueiden välisen toiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja:
jari.stenval.@ulapland.fi
antti.syvajarvi@ulapland.fi