Uutiset 2006

Kansaneläkelaitokselta rahoitus Lapin yliopiston tutkimushankkeelle

11.1.2006

Kansaeläkelaitos on myöntänyt Lapin yliopiston kuntoutussuunnitelmien toteuttamista ja vaikuttavuutta käsittelevälle tutkimushankkeelle rahoitusta 98 700 euroa.

Tutkimushankkeessa vastuullisena johtajana toimii sosiologian professori Asko Suikkanen ja tutkijana yhteiskuntatieteiden maisteri Jari Lindh.

Hankkeessa tutkitaan kuntoutussuunnitelmien toteuttamista ja vaikuttavuutta vajaakuntoisten ammatillisessa kuntoutuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti kuntoutussuunnitelmien sisältöä ja toimeenpanoa. Tavoitteena on löytää keskeisiä laadullisia tekijöitä, jotka edistävät tai haittaavat kuntoutusprosessin suunnittelua ja vaikuttavuutta ammatillisessa kuntoutuksessa.

Teoreettisesti hanke liittyy kuntoutuksen sosiologiaan ja yhteiskuntieteellisen kuntoutuksen tutkimuksen teoreettis-menetelmälliseen kehittämiseen Lapin yliopistossa. Tutkimushanke toteutetaan vuosina 2006-2007 Lapin yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitoksella.

Lisätietoja:
Asko Suikkanen, professori
Puhelin 016-341 2673
Jari Lindh, tutkija
Puhelin 016-341 2890

LaY/Viestintä/OT