Uutiset 2008

Kasvatuspsykologiaa ja naistutkimusta avoimessa yliopistossa

10.12.2008

Lapin yliopiston avoimen yliopiston tammikuussa 2009 alkavissa opinnoissa on mahdollista opiskella mm. kasvatuspsykologiaa ja naistutkimusta.

Kasvatuspsykologian opinnoissa perehdytään ihmisen vahvuuksien tukemiseen. Koulutuksessa tarkastellaan positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja. Koulutuksessa pohditaan, miten myönteisyyden esiin nostamat vahvuudet auttavat ihmisiä sopeutumaan muutoksiin. Luennoitsijana koulutuksessa on mm. professori Kaarina Määttä.  

Naistutkimuksen opinnot käynnistyvät tammikuussa kasvatustieteen maisteri Mervi Kutunivan luennolla Sukupuoli, etnisyys ja alueellisuus. Naistutkimuksen opintoihin voi osallistua nyt myös oman tietokoneen kautta. Luennot välitetään yhtäaikaisesti netissä, mikä mahdollistaa opiskelun myös yliopistokaupunkien ulkopuolelta.

Etäyhteyksillä tarjotaan mm. Sukupuoli ja sosiaalityö -opinnot, jossa luennoitsijana toimii yhteiskuntatieteiden tohtori Tarja Orjasniemi. Sukupuoli populaarikulttuurissa -opinnoissa luennoi kasvatustieteen maisteri Miia Rantala. Opintoihin osallistuminen ei vaadi tietokoneen käytön erityistaitoja, koska käytettävät ohjelmat ovat yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä.

Opinnot ovat avoimia kaikille eivätkä vaadi edeltäviä opintoja.

Opintoihin voi ilmoittautua hakulomakkeella avoimen yliopiston toimistoon.

Lisätietoja:
Riitta Kojo
Puhelin 040 7421 266
Avoimen yliopiston toimisto
Puhelin 016 341 2952
www.ulapland.fi/avoin 

LaY/Viestintä/OT