Uutiset 2005
 

Kasvatustieteen väitöskirjapalkinto mediakasvatuksen tutkija Reijo Kupiaiselle

21.11.2005

Suomen kasvatustieteellinen seura palkitsi 18.11.2005 Kasvatustieteen päivillä Jyväskylässä filosofian tohtori Reijo Kupiaisen väitöskirjan Mediakasvatuksen eetos vuoden 2005 parhaana kasvatustieteellisenä väitöskirjana.

Elokuvat, pelit, televisio, musiikki ja kännykät näyttelevät yhä suurempaa roolia sosiaalisessa elämässämme. Vanhemmat ja opettajat joutuvatkin kysymään, miten media vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Filosofian tohtori Reijo Kupiaisen väitöstutkimuksessa Mediakasvatuksen eetos pureudutaan tähän usein julkisessa keskustelussakin esitettyyn mediavaikutusten huoleen. Reijo Kupiainen väitteli tohtoriksi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toukokuussa 2005.

– Mediakasvatus on nuori ja monitieteinen tutkimusala, johon Kupiainen tuo väitöskirjallaan filosofisen näkökulman, toteaa väitöskirjaehdokkaita arvioinut tieteellinen toimikunta.  
Arvioijat olivat ilahtuneita erityisesti Kupiaisen tavasta ulkoiluttaa raikkaasti suuren filosofin, Martin Heideggerin vaikeaselkoisina pidettyjä ajatuksia teknologiasta. Kupiaisen tulkinta on maanläheinen ja tuore, eikä pyri piiloutumaan mahtipontisen filosofisen oppisanaston taakse. Toimikunnan mukaan Kupiaisen väitöskirja on vahva ja itsenäinen pioneerityö, joka antaa hedelmällisen sysäyksen mediakasvatuksen tutkimukselle.

- On hämmentävää, ettei mediakasvatus ole saanut pysyvää asemaa esimerkiksi suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Kouluissa on vielä vallalla käsitys, että mediakasvatus on puhtaasti tietotekniikan hallintaa. Tärkeää on sellaisten valmiuksien kehittäminen, jotka tukevat oppilaita ymmärtämään ja käsittelemään mediakulttuuria, vaikuttamaan siihen ja muokkaamaan sitä, Reijo Kupiainen pohtii.

Kupiainen varoittaa myös digitaalisen kuilun syvenemisestä. Hyvinvointiyhteiskunnan sisällä palveluiden digitalisoituminen uhkaa vakavasti digikulttuurin ulkopuolelle jääneiden elämänhallintaa ja mahdollisuutta toimia tasavertaisesti.

Reijo Kupiainen toimii visuaalisen kulttuurin lehtorina Taideteollisessa korkeakoulussa Porin erillisessä laitoksessa. Hän on suorittanut maisterintutkinnon filosofian alalla Tampereen yliopistossa ja väitellyt mediakasvatuksesta Lapin yliopistossa.

Lisätietoja:
Reijo Kupiainen, puh. 044-090 2190,
reijo.kupiainen@uiah.fi
Hannu L. T. Heikkinen, puh. (014) 260 3254 tai 050 342 1346

LaY/Viestintä/OT