Taide ja muotoilu
Kaksi nuorta tarkastelee Rájácummá -ympäristötaideteoksen dokumenttivalokuvaa.
Lukiolaisia tulkitsemassa Suukkoja rajoilta – Rájácummá -ympäristötaideteoksen (2017–2018) dokumenttivalokuvia Utsjoen koulukeskuksen tiloissa. Outi Pieskin, runoilija-muusikko Niillas Holmbergin ja taiteilija-aktivisti Jenni Laitin yhteinen ympäristötaideteos koostui kahdeksasta eri puolille Tenojoen maisemaa sijoitetusta saamenkielisestä runoteoksesta. Kuva: Mirja Hiltunen.

Kesälukiossa kohtasivat arktinen nykytaide, geo- ja avaruusfysiikka sekä astrobiologia

17.8.2023

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatus ja Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio sekä Ohcejoga Utsjoen Ursa ry ovat järjestäneet kolmena kesänä yhteisen kesälukion Lapissa. Tänä vuonna Tutkimusretkiä kosmokseen -kesälukiossa kohtasivat arktinen nykytaide, geo- ja avaruusfysiikka sekä astrobiologia.

Tänä vuonna Tutkimusretkiä kosmokseen -kesälukio toteutettiin 24.7.–4.8.2023 Utsjoella ja Sodankylän geofysiikan observatoriolla Tähtelässä. Nämä polaarialueen ympäristöt tarjoavat ainulaatuiset puitteet luonnontieteen, geofysiikan ja arktisen nykytaiteen kohtaamiseen.

Kesälukio koostuu kuvataiteen ja tieteen kursseista. Kuvataiteen kurssin kantavana teemana on ollut vuosittain yksilön ja yhteisön suhde ympäristöön sekä tieteen ja taiteen vuorovaikutus. Tänä vuonna kurssi avasi kosketuspintaa arktisen nykytaiteen moninaisiin menetelmiin sekä toi esiin yksilön ja yhteisön mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Kurssilla tutustuttiin paikan ja maiseman käsitteisiin, tutkittiin aurinkoa ja ympäristöä solarigrafian keinoin, tehtiin ympäristötaideteoksia sekä syvennyttiin performanssiin tunturivaelluksien aikana. Kurssilaiset vierailivat lisäksi pohjoista elämää kuvanneen taidemaalari Andreas Alarieston museogalleriassa.

Taidekurssin opettajina toimivat kuvataiteilijat, kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijat Oona Herranen ja Antti Hannula Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Vierailevina taiteilijoina kurssilla esiintyivät saamelainen valokuvataiteilija, videotaiteilija ja elokuvaohjaaja Marja Helander, biotaiteilija Antti Tenetz ja ympäristötaiteilija Kaija Kiuru.

Ryhmä kesälukiolaisia Utsjoen tunturimaisemassa Arktisella aikavaelluksella.
Arktisella aikavaelluksella oppimassa Maa-planeetan ja sen eliökunnan synnystä ja kehityksestä sekä katoavan ympäristötaiteen luomisprosessista Utsjoella. Neljäntoista kilometrin matkalla jokainen metri vie kulkijaa miljoona vuotta eteen- tai taaksepäin. Kuva: Mirja Hiltunen.

Tieteen kurssilla tutustuttiin puolestaan tieteen peruskysymyksiin, tieteelliseen havaintotoimintaan sekä observatorion tuottamiin mittauksiin. Kurssin teemoina olivat geo- ja avaruusfysiikka sekä astrobiologia. Kurssi perehdytti opiskelijat planeettaamme suojaavaan magneettikenttään ja ilmakehään, Maa-planeetan ja sen eliökunnan syntyyn ja kehitykseen sekä auringon myrskyihin. Kurssiin sisältyi myös 14 kilometrin pituinen Arktinen aikavaellus Utsjoen luontopoluilla.

Tiedekurssin opettajina toimivat avaruusfysiikan professori Eija Tanskanen, TkT Jouni Envall, FT dosentti Thomas Ulich, apulaisprofessori FT Antti Kero, FT dosentti Jyrki Manninen, FT Mikko Suominen, FM Katriina Halonen, FM Maija Karala ja FM Juhani Harjunharja sekä avustajina tohtoriopiskelija Otto Kärhä sekä maisteriopiskelijat Eetu Leskinen ja Veera Vuolteenaho.

Lukio- ja korkeakoulutuksen yhteistyötä

Tutkimusretkiä kosmokseen -kesälukiossa on syntynyt vuosien mittaan runsaasti uusia näkymiä tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön arktisen taiteen, kuvataidekasvatuksen, tähtitieteen, geofysiikan ja astrobiologian kanssa, kertovat avaruusfysiikan professori Eija Tanskanen Sodankylän geofysiikan observatoriolta ja kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen Lapin yliopistosta.

Tanskanen toimii kesälukion rehtorina ja vastaa sen tiedeopetuksesta. Hiltunen on kesälukion vararehtori ja vastaa sen taideopetuksesta.

– Lukion opetussuunnitelman perusteiden ja lukiolain mukaan jokaisen lukion on järjestettävä osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Kesälukio on yksi keino toteuttaa tätä yhteistyötä, ja sinne ovat tervetulleita myös aikuisopiskelijat, Tanskanen ja Hiltunen toteavat.

Mirja Hiltunen ja Eija Tanskanen Tähtelän kyltin vieressä.
Oulun yliopiston geofysiikan observatorion johtaja, professori Eija Tanskanen (oikealla) ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen. Kuva: Jouni Envall.

Seuraavan kerran kesälukio järjestetään kesäkuussa 2024, jolloin osa siitä pidetään Rovaniemellä Lapin yliopistolla. Samalla toiminta laajenee kansainväliseen yhteistyöhön, kun lukioon osallistuvat pääsevät seuraamaan yliopiston tiloissa järjestettävää The Society for Social and Conceptual Issues in Astrobiology (SSoCIA) -konferenssia. Konferenssi järjestetään yhdessä Turun yliopiston ja Clemson Universityn kanssa. SSoCIA-konferenssit ovat perinteisesti olleet laaja-alaisia ja keskittyneet esimerkiksi avaruuden valloituksen sosiaalisin ja eettisiin kysymyksiin, astrobiologiaan ja planetaariseen kolonialismiin.

Mikä kesälukio?

Kesälukiot ovat 1–2 viikon mittaisia, leirimäisiä opetusjaksoja. Kesälukiossa voi suorittaa pakollisia, syventäviä ja soveltavia lukiokursseja ja opintojaksoja.

Tutkimusretkiä kosmokseen -kesälukiossa voi suorittaa valinnaisen kuvataiteen moduulin ja/tai luonnontieteen valinnaisen temaattisen opintojakson. Molemmat opintojaksot voi lukea hyväksi yliopisto-opintoihin: kuvataiteen moduulin taiteiden tiedekunnan opintoihin Lapin yliopistossa sekä tiedekurssiosuuden osaksi tieteen yliopisto-opintoja Oulun yliopistossa.

Lisätietoja:

Mirja Hiltunen
Kuvataidekasvatuksen professori, taiteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi

Eija Tanskanen
Avaruusfysiikan professori, Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorion johtaja
etunimi.sukunimi (at) oulu.fi