Uutiset 2006

Keskiaikapäivä Lapin yliopistolla

16.3.2006

Vuoden alussa Auttinseudulla käynnistyneen Autti – nykyaikainen muinaiskylä -hankkeen koulutus käynnistyy Lapin yliopistolla järjestettävällä keskiaikapäivällä 24.3.2006.

Päivän aikana Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen asiantuntijat tutustuttavat kuulijat mm. keskiajan ihmisen elämänkaareen, Lapissa käytössä olleeseen keskiaikaiseen esineistöön sekä Lapin vanhoihin elinkeinoihin.

Autti – nykyaikainen muinaiskylä -hankkeen pääteemana on muinaisuus ja erityisesti keskiaika, jonka ympärille hankkeessa kehitetään laadukkaita, keskiaikaisia tuotteita, palveluita ja tapahtumia. Auttinseudun positiivista tunnettuutta kehitetään edelleen kumppanuuden pohjalta, jossa alueen yrittäjät, käsityöläiset, kyläläiset, kyläyhdistykset ja muut toimijat tekevät yhteistyötä alueen kehittämiseksi. Auttinseudun positiivista imagoa tuetaan muinaiskylän perinnemaiseman, palveluiden ja tapahtumien avulla.

Hankkeessa toteutettava koulutus sisältää mm. muinaisuuskoulutusta (elämä, tavat, ruoka, musiikki, peli, leikit jne.), tuotekehityskoulutusta sekä opintomatkoja. Koulutuksien ja tapahtumien aikana kehitetään Auttinseudun matkailuyritysten ja tapahtumien laatua sekä yhteisiä pelisääntöjä. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteistyöhön ja verkottumiseen muiden toimijoiden ja alueiden kanssa. 

Keskiaikapäivän ohjelma löytyy hankkeen hallinnoijan, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden, nettisivuilta osoitteesta www.ulapland.fi/koke/yrma - koulutus- ja kehittämishankkeet. Tilaisuus on maksuton (lounas ja kahvi omakustanteisia) ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Lisätietoja hankkeesta sekä ilmoittautumiset keskiaikapäivään 22.3. mennessä: projektikoordinaattori Pia Halme, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, PL 122, 96101 ROVANIEMI, pia.halme@ulapland.fi, puh. 040 532 6469

LaY/Viestintä/OT