Uutiset 2010

Kevään täydennyskoulutustarjonta runsasta

1.2.2010

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut järjestää tänä keväänä runsaasti eri alojen täydennyskoulutusta.

Opettajille on tarjolla maksutonta täydennyskoulutusta muun muassa monikulttuurisuudesta. Kursseilla käsitellään mm. monikulttuurisuuskasvatuksen perusteita, opinto-ohjaajien mahdollisuuksia tukea maahanmuuttajanuoren kouluttautumista sekä maahanmuuttajalasten erilaisia oppimistapoja ja maahanmuuttajaoppilaan arviointia.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukset paneutuvat tietosuojakysymyksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa, terveydenhuoltohenkilöstön vastuuseen ja potilaan oikeussuojaan, ihmissuhdetyön terapeuttisiin menetelmiin sekä oppimiskinesiologiaan. Lisäksi tarjolla on kaksi 60 opintopisteen laajuista koulutusta, joiden aiheina ovat ryhmätyönohjaus sekä ratkaisukeskeinen psykoterapia.

Yrittäjille järjestetään kaksi talousalan koulutusta Rovaniemellä ja Kemissä. Maaliskuun koulutus antaa yrittäjille käytännön ohjeita siihen, kuinka voi selviytyä talouden notkahduksesta. Huhtikuussa tarjolla on taloushallinnon tietopaketti pienyrittäjälle.

Tarkemmat tiedot koulutusten sisällöistä, aikatauluista ja ilmoittautumisesta ovat saatavilla Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden internetsivuilla www.ulapland.fi/koke.

Lisätietoja:
www.ulapland.fi/koke
Projektiassistentti Anu Kuusela, p. 040 484 4070

LaY/Viestintä/SV