Uutiset 2021
Kirsi-Maria Halonen by Seppo Sirkka_web.jpg
Kirsi-Maria Halonen, kuva: Seppo Sirkka

Kirsi-Maria Halonen hyvinvointioikeuden määräaikaiseksi professoriksi

1.11.2021

Kirsi-Maria Halonen aloittaa marraskuun alusta hyvinvointioikeuden määräaikaisena professorina, jonka tehtävän painopiste on hyvinvointivaltion rakenteissa ja julkisen sektorin markkinoissa. Tehtävänkuva täydentää Lapin yliopiston hyvinvointioikeutta vahvistamalla osaamista julkisten palveluiden tuottamisesta, rahoittamisesta ja institutionaalisista rakenteista.

Halonen on väitellyt Turun yliopistossa 2015 ja toiminut kauppaoikeuden yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa 2016–2021. Ennen yliopistouraansa hän on toiminut juristina julkisten hankintojen parissa kunta- ja valtiosektorilla.

– Tutkimusintressini liittyvät julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön, julkisten palveluiden erilaisiin järjestämisen malleihin ja julkisen sektorin toimintaan markkinoilla, Halonen kertoo.

Halonen johtaa Lapin yliopistossa kahta Suomen akatemian rahoittamaa hanketta. LEXSECURE-hankkeessa (2020–2023) tarkastellaan oikeuden roolia huoltovarmuuden turvaamisessa. Comp_Eff_PP-hankkeessa (2021–2025) selvitetään oikeus- ja taloustieteen tutkimuksen keinoin mahdollisuuksia lisätä kilpailua ja tehokkuutta julkisten varojen käytössä hankintojen kautta.

Lisäksi Halonen johtaa oikeustieteellistä tutkimusta HILMARI-hankkeessa (2021–2023), jossa selvitetään monitieteellisen tutkimuksen keinoin tapoja lisätä hiilinieluja metsiin ja puutuotteisiin. Hanketta rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -rahoitusohjelmasta. Tänä vuonna Halonen on vetänyt myös valtioneuvoston rahoittamassa Lahjusrikokset oikeuskäytännössä -hankkeessa työpakettia lahjusrikoksia koskevien koulutustarpeiden osalta.

Kirsi-Maria Halonen

Hyvinvointioikeuden määräaikainen professori (1.11.2021 alkaen), oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

  • Oikeustieteen tohtori 2015, Turun yliopisto
  • Dosentti (kauppaoikeus, erityisesti julkiset hankinnat) 2018, Turun yliopisto
  • Nykyiset asiantuntijatehtävät:
    - Euroopan komission julkisten hankintojen asiantuntijaryhmän jäsen
    - Ruotsin kilpailuviraston tutkimusneuvoston jäsen
    - Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan varapuheenjohtaja, Keskuskauppakamari

Lisätietoja:

Kirsi-Maria Halonen, +358 40 484 4262, etunimi.sukunimi@ulapland.fi