Uutiset 2006

Kolmas kansainvälinen Talviakatemia Lapin yliopistossa

21.12.2006

Kolmas kansainvälinen Talviakatemia järjestetään Lapin yliopistossa Rovaniemellä 10.–12. toukokuuta 2007

Talviakatemiassa käydään kriittistä keskustelua turismista, matkailusta ja liikkumisesta. Kolmipäiväinen seminaari kokoaa yhteen matkailututkimuksen, kulttuurintutkimuksen, sosiologian, markkinoinnin, maantieteen, liiketaloustieteiden ja rganisaatiotutkimuksen näkökulmat tuottaen monitieteistä tietoa uuden työn ja matkailutyön kulttuurintutkimukseen.
    
Ulkomaisina avainpuhujina ja työpajojen kommentoijina seminaarissa ovat mm. Lisa Adkins (UK, sosiologia ja feministinen teoria), A. Fuat Firat (USA, liiketalouden tutkimus, kulutustutkimus), Beverley Skeggs (UK, sosiologia ja feministinen teoria), ja Claudio Minca (ITA, maantiede, matkailututkimus).

Suomalaiset avainpuhujat ja kommentoijat ovat Eeva Jokinen ja Jussi Vähämäki, jotka ovat ansioituneet erityisesti uuden työn tutkimuksessa sekä Anu Valtonen ja Johanna Moisander, joiden erityisosaamisalueena on globaalit markkinakulttuurit ja laadulliset menetelmät kulttuurintutkimuksessa. Talviakatemian järjestelyjä koordinoi kansainvälisesti tunnettu kriittisen matkailututkimuksen edustaja Soile Veijola Lapin yliopistosta.
    
Eri alojen huippututkijoiden, erilaisia liikkuvia maailmoja tutkivien nuorten sekä jo ansioituneiden tutkijoiden yhteensaattaminen juuri Lapissa – nykyaikaisen ja perinteisen työn kontaktivyöhykkeellä – tulee tulee olemaan niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestin merkittävä tapahtuma.

Tule mukaan kansainväliseen huipputapaamiseen edistämään omaa tutkimustyötäsi!
Takaraja tiivistelmiin:15. tammikuuta 2007 

Lisätietoja: 
Talviakatemian kongressisihteeri
Mika Kylänen 
Puhelin 016 341 2870
http://www.ulapland.fi/taw 

LaY/Viestintä/OT