Uutiset 2010

Konsernin tietoverkot yhdistyvät

21.12.2010

Lapin korkeakoulukonserniin kuuluvien korkeakoulujen ja koulutuskuntayhtymien tietoliikenneverkkojen yhdistäminen alkaa vuoden vaihteessa.

Ensimmäisessä vaiheessa 27.12.2010–1.1.2011 yhdistetään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Lapin yliopiston tietoliikenneverkot. Kevään 2011 aikana yhteiseen verkkoon liitetään myös Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tietoliikenneverkko.

Uuden tietoliikenneverkon piiriin tulevat kesään mennessä kaikki Lapin ammattiopiston, Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja ammattiopisto Lappian opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet sekä oppilaitosten ylläpitäjäorganisaatioiden henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Yhteensä muutos koskettaa noin 2400 henkilökuntaan kuuluvaa ja yli 20 000 opiskelijaa.

Oppilaitosten välinen yhteistyö on synnyttänyt uudenlaisia tarpeita IT-palveluiden kehittämiseksi organisaatioiden välille. Kehittämistyön päätavoitteena on luoda yksi yhteinen, fyysinen lähiverkko, jonka tekninen hallinta onnistuu yksinkertaisesti ja tehokkaasti toimijoiden välisenä yhteistyönä. Yhteisellä verkolla tavoitellaan myös kustannusten kurissapitämistä.

Uusia, kaikille oppilaitoksille yhteisiä palveluita otetaan käyttöön sitä mukaa, kun niitä saadaan rakennettua. Tällaisia palveluita ovat mm. joustava kirjautuminen työasemille, joustava tietojärjestelmien saavutettavuus korkeakoulujen välillä, sähköposti- ja kalenteripalveluiden yhdistäminen sekä yhteinen opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettu oppimisympäristö.

Tietoliikenneverkkojen yhdistämisen suunnittelutyö käynnistyi vuonna 2009. Keväästä 2010 lähtien jokainen organisaatio on valmistellut yhdistämistä karsimalla järjestelmien päällekkäisyyksiä sekä yhdenmukaistamalla asetuksia.

Lisätietoja:
Tietotekniikkapäällikkö Sakari Vaara, Lapin yliopisto, puh. 0400 692 775
ATK-suunnittelija Marko Keisu, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, puh. 020 798 4625
Tietohallinnon erityisasiantuntija Kauko Karppinen, Lapin korkeakoulukonserni, puh. 050 461 2366