Uutiset 2012

Konserniyhteistyö vahvalla pohjalla

11.12.2012

Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta kokoontui 3.12.2012 Tornioon evästämään viisi vuotta toimineen konsernin strategia- ja innovaatio-ohjelmatyöhön valmistautuvaa yliopiston ja ammattikorkeakoulujen johtoa.

Neuvottelukuntaan opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdyksen tuoneen opetusneuvos Maarit Palosen mukaan Lapin korkeakoulukonserni on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu esimerkki eri kouluasteiden tuloksekkaasta yhteistyöstä. Ministeriö pitääkin tärkeänä, että Lapin ammattikorkeakoulun käynnistämisen rinnalla varmistetaan toimivan ja tuloksekkaan konserniyhteistyön jatkuminen. Yhteistyön jatkuvuus edellyttää ministeriön mukaan uutta konsernistrategiaa, kestäviä yhteistyörakenteita sekä vahvaa yhteistyötä toimintaympäristöä palvelevassa innovaatiotoiminnassa.

Konsernin sidosryhmien ja korkeakoulujen edustajien puheenvuoroissa tuotiin esille, että viidessä vuodessa konsernista on rakentunut vahva yhteistyöperusta, joka luo hyvät edellytykset Lapin korkeakoulujen tuloksekkaalle yhteistyölle ydin- ja tukitoiminnoissa myös tulevaisuudessa. Konsernin kokoamien voimavarojen ja osaamisen nähdään olevan keskeisessä roolissa maakunnan elinvoimaisuuden ja uusiutumiskyvyn takaajana. Vahvaa ja dynaamista korkeakoulukonsernia edellyttävät muun muassa nopeasti muuttuvat työvoimatarpeet, yritysten kansainvälisen toiminnan lisääntyminen sekä työ- ja elinkeinoelämälähtöinen kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Neuvottelukunnan mukaan konsernin tulee olla vahvasti läsnä myös kampuspaikkakuntien ulkopuolella ja tehdä jatkossakin yhteistyötä toisen asteen toimijoiden kanssa.

Neuvottelukunta kiitti konsernin johtajana ja strategiaryhmän puheenjohtajana toiminutta Arvo Jäppistä vahvasta ja osaavasta työstä konsernin rakentamisessa ja Lapin ammattikorkeakoulun valmistelussa.

Lisätietoja:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja Esko Oikarinen
Puhelin 040 7068074
Kehitysjohtaja Ari Konu
Puhelin 020 7985405