Uutiset 2006

Koulutus- ja kehittämispalvelut kehittää opettajien verkko-opetusta

15.3.2006

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden opetus- ja kasvatusala on mukana eurooppalaisessa EVETE-pilottihankkeessa, jossa kehitetään ammatillisen toisen asteen opettajien ja kouluttajien verkko-opetusta.

EVETE-hanke tarjoaa opettajille ja kouluttajille tietoa ja välineitä oman pätevyyden ja ammattitaidon monipuolistamiseksi erityisesti verkko-opetuksessa. Keskeistä on sovittaa yhteen henkilökohtaiset odotukset ja taidot sekä antaa keinoja koulutustilanteiden hallintaan. Päämäärän saavuttamiseksi kehitetään avoimen ja etäopiskelun kursseja, jotka tarjoavat hankkeeseen osallistuville opettajille ja kouluttajille uuden didaktisen ja pedagogisen lähestymistavan työhönsä. Parhaillaan kehitetään kuutta verkkokurssimoduulia, jotka keskittyvät oppisisältöjen hallintaan.

Lapin yliopisto kehittää projektissa yksilökohtaisia koulutusohjelmia sekä tuottaa käyttäjien tarpeeseen analyysejä ja kansallisia koulutusstrategioita, joissa keskitytään arvioimaan oppijoiden osaamista.

Kaksivuotista hanketta koordinoi Kaunasin tekninen yliopisto Liettuasta, lisäksi hankkeeseen osallistuu useita tahoja ympäri Eurooppaa. Hankkeen rahoittajana toimii Leonardo da Vinci -ohjelma, joka pyrkii kohottamaan ammatillisen koulutuksen tasoa Euroopassa ja tukemaan elinikäistä oppimista.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Helena Tompuri
Puh. (016) 341 2987,

www.ulapland.fi/koke/opetus
www.leonardodavinci.fi
www.evete.org

LaY/Viestintä/OT