Uutiset 2008

Koulutussuunnittelijan erikoistumisopinnot

7.1.2008

Koulutussuunnittelijan erikoistumisopinnot on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille koulutussuunnittelusta vastaaville henkilöille, mutta siihen voivat hakeutua myös muut aiheesta kiinnostuneet.

Koulutuksen tavoitteena on selkiyttää koulutussuunnittelijan ammattikuvaa ja antaa laaja kokonaiskuva koulutuksen suunnittelusta. Koulutusohjelman sisältöjä ovat suunnittelutyö ammattina, suunnitteluprosessi, koulutuksen markkinointi, taloudenhallinta, verkostoituminen, työyhteisöviestintä, teknologia viestinnässä, verkko-oppimisalustat suunnittelun ja koulutuksen tukena, tuutorointi sekä ennakointi ja arviointi.

Koulutus alkaa Rovaniemellä maaliskuussa 2008 ja se päättyy joulukuussa 2009. Opintojen laajuus on 32 op. Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä ja etäopetuksesta.  Koulutusohjelman voi suorittaa kokonaisuudessaan tai osallistua yksittäisiin koulutusjaksoihin. Koulutuksen järjestää Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut. Haku koulutukseen on meneillään.

Lisätietoja:
Helena Tompuri
Puhelin 040 515 6544
helena.tompuri (at) ulapland.fi
Marja-Liisa Piittisjärvi
Puhelin 016 341 2954, 0400192135
marja-liisa.piittisjarvi (at) lapland.fi

LaY/Viestintä/OT