Uutiset 2011

Koulutusta innovaatioprosessin ja immateriaalioikeuksien hallinnasta

19.12.2011

Oppisopimustyyppinen Innovaatio- ja immateriaalioikeuksien hallinta (30 op) -koulutus antaa laaja-alaiset taidot innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan kehittämiseen ja koordinoimiseen sekä uusia johtamisen työkaluja.

Koulutus on kehitetty yhteistyössä viranomaistahojen sekä alan johtavien oppilaitosten kanssa. Aineettomalla pääomalla (IP = Intellectual Property) tarkoitetaan muun muassa yksilöllistä ja yrityksessä olevaa osaamista, verkostoja, asiakassuhteita ja brändejä. Kilpailun kiristyessä suomalaisten yritysten täytyy kyetä suojaamaan ja tuotteistamaan syntyneet innovaationsa paremmin. Täsmäkoulutuksessa pureudutaan juuri niihin ongelmiin, jotka hidastavat suomalaista innovaatiotoimintaa.

Oppisopimustyyppinen koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutus soveltuu myös opistoasteen suorittaneille, mikäli he toimivat innovaatio- ja tuotekehitystehtävässä.

Koulutuksen sisältö: Aineeton pääoma, mitä se tarkoittaa?
• Aineettomien oikeuksien strateginen johtaminen
• Sopimusjuridiikka, teollis- ja tekijänoikeuslainsäädäntö
• Markkinointi, tuotteistaminen
• Verkostojen johtaminen, organisaation kehittäjänä toimiminen
• Omaan organisaatioon liittyvä kehittämistehtävä

Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamassa koulutuksessa asiantuntijoina ja ohjaajina toimivat:
• Marja-Leena Mansala, IPR University Center
• Jouni Hynynen, Keksintösäätiö
• Mika Kylänen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu
• Annamari Turunen, Lapin Yliopisto
• Jari Kalavainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Koulutus on osallistujille maksuton. Majoitus ja ruokailu päivien aikana ovat omakustanteisia.

IPD-koulutusta hallinnoi Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toteuttajakumppanina toimii Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Rovaniemen ryhmän IP-koordinaattorina toimii Riikka Tuomivaara.

Ilmoittautuminen on alkanut joulukuun alussa 2011, varsinainen koulutus aloitetaan tammikuun 2012 aikana. Toivomme Teidän ilmoittautuvan mahdollisimman pian. Hakuaika koulutukseen on käynnissä! Täytä hakulomake osoitteessa www.jamk.fi/opelle

Odotamme ilmoittautumistanne

Jouluisin terveisin
Päivi Torvinen
020 798 5696
paivi.torvinen (at) ramk.fi
www.luc.fi/matkailu