Uutiset 2005
 

Koulutusta potilas- ja sosiaaliasiamiehille

21.11.2005

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluissa alkaa tammikuussa 2006 täydennyskoulutusohjelma potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtävissä työskenteleville ja näistä tehtävistä kiinnostuneille.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen työn keskeisenä lähtökohtana ovat potilaan ja asiakkaan oikeudet, ja ammatissa työskentelevät ovat merkittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon laadun takaajia.

Tehtäviä hoitavien on tunnettava terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon lisäksi toiminnan oikeudelliset puitteet laaja-alaisesti.

Tammikuussa 2006 alkava täydennyskoulutusohjelma tarjoaa potilas- ja sosiaaliasiamiehille heidän tarvitsemansa perustietämyksen oikeudellisista kysymyksistä. Koulutus koostuu seitsemästä opintokokonaisuudesta, joissa käsitellään mm. potilaan ja asiakkaan oikeussuojaa, potilas- ja asiakasasiakirjoja, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista sekä potilas- ja sosiaaliasiamiehen asemaa. Noin vuoden kestävä koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, ja opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Hakuaika koulutukseen on 13.1.2006 mennessä. Hakulomake koulutukseen on osoitteessa www.ulapland.fi/koke/oikeus tai sen voi tilata numerosta 040 524 1946 tai (016) 341 2954. Tietoa koulutuksen sisällöistä löytyy myös osoitteesta www.ulapland.fi/koke/oikeus > Alkava koulutus

Ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan oikeudenhoidon koulutuskeskuksen kanssa, ja kouluttajina on alan asiantuntijoita mm. Lapin ja Helsingin yliopistoista.

Lisätietoja:
Suunnittelija Pirjo Oinas, puh. 040 524 1946 tai koulutussihteeri Marja-Liisa Piittisjärvi, puh. (016) 341 2954
www.ulapland.fi/koke/oikeus > Alkava koulutus

LaY/Viestintä/SV