Yliopistoyhteisö
Jarmo Pulkkinen
Jarmo Pulkkinen. Kuva: DigiFinland Oy

Kunnallisalan kehittämissäätiön apuraha Jarmo Pulkkiselle

7.6.2024

HTM Jarmo Pulkkiselle on myönnetty Kunnallisalan kehittämissäätiön yksivuotinen tutkija-apuraha. Pulkkinen tekee väitöstutkimusta kuntien teknisen toimialan työntekijöiden digitalisaatiovalmiuksista ja niitä mahdollistavista organisatorisista tekijöistä.

Väitöskirjatutkija Jarmo Pulkkisen tutkimus koostuu neljästä osatutkimuksesta.

– Olen kerännyt määrällistä ja laadullista aineistoa yli 80 prosentista Suomen kunnista kahdella verkkokyselylomakkeella ja yksilöteemahaastatteluilla, Jarmo Pulkkinen kertoo.

KAKSin Lapin yliopistoon myöntämät apurahat (6.6.2024)

Kuntien teknisen toimialan työntekijöiden digitalisaatiovalmius: Itseohjautuvuudesta yhteisen digitaalisen vision rakentamiseen. HTM Jarmo Pulkkinen, Lapin yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa.

Lasten tunteiden kohtaaminen ja tarpeisiin vastaaminen – lasten kokemuksia kasvatuksen tunneilmapiiristä. Ketsia Enckell, Lapin yliopisto, pro gradu, 1 500 euroa.

Swedish STS Conference 2024, Norrköping, Samuel Salovaara, Lapin yliopisto, matka-apuraha 715 euroa.

KAKSin tiedote (7.6.2024)