Uutiset 2012

Kuntien tietohallinnon tutkimukselle jatkorahoitus

25.1.2012

Lapin yliopiston ja yhteistyökumppaneiden iKontakt-hankkeessa tutkitaan kuntien uudistuvaa tietohallintoa eli sähköistyvien palveluiden ja toimintatapojen muotoutumista ja hallintaa. Tutkimus on Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman yksi kärkihanke.

Suomessa kunnille on osoitettu monia hyvinvointi- ja palvelutehtäviä. Samaan aikaan kunnat ovat varsin mittavien muutospaineiden äärellä. Palvelutarpeet, -prosessit, -rakenteet ja uudet toimintamallit ovat vasta muotoutumassa, jolloin niiden hallinnalle ja tuottamiselle vaaditaan vastaavaa tietohallinnollista osaamista. Pohjois-Suomen kannalta on huomattavaa usean Lapin kunnan osallistuminen hankkeeseen.

iKontakt-hanke käynnistyi syksyllä 2010 ja nyt sille on myönnetty merkittävä jatkorahoitus. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja useat kunnat yhteensä noin 500 000 eurolla. Hankkeessa on mukana myös Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Helsingistä.

Lapin yliopistosta hankkeen johtajana toimii professori Antti Syväjärvi, asiantuntijana professori Jari Stenvall ja projektipäällikkönä yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kaurahalme.

Lisätietoja:
Professori Antti Syväjärvi, antti.syvajarvi (at) ulapland.fi
Yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kaurahalme, olli-pekka.kaurahalme (at) ulapland.fi