Uutiset 2010

Kuntoutustieteen dosentit ottavat kantaa työssä jaksamiseen

15.11.2010

Lapin yliopiston kuntoutustieteen dosentit Katariina Hinkka ja Kristiina Härkäpää kommentoivat tämän päivän Taloussanomissa työssä jaksamiseen ja työuran pidentämiseen liittyvää keskustelua.

Kuntoutussäätiön tutkimuspäällikkönä toimiva Kristiina Härkäpää toteaa Taloussanomissa, että työssä jaksamista tukevan kuntoutuksen tulisi tapahtua yhteistyössä työpaikan ja työelämän kanssa.

– Jos saisin määräysvallan, jokaisella työpaikalla pitäisi joko työterveyshuollossa tai henkilöstöhallinnossa olla käytettävissään kuntoutussuunnittelun asiantuntija. Hän suunnittelisi myös työssä tarvittavia muutoksia, kuten työtehtävien räätälöintiä ja työajan porrastusta, sanoo Kristiina Härkäpää.

Kelan tutkimusosastolla toimiva Katariina Hinkka korostaa, että lähivuosina painotus siirtyy entistä enemmän ”aivokuntoutukseen” ja psyykkisen jaksamisen tukemiseen.

Työssä jaksamisen tukeminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy on yksi keskeisistä painoalueista Lapin yliopiston kuntoutustieteen oppiaineessa. Se on tärkeänä osa-alueena myös ammatillisen kuntoutuksen Kompassi-hankkeessa, jota Lapin yliopisto toteuttaa yhteistyössä Lapin keskussairaalan, Lapin Kuntoutuskeskuksen, Rovaniemen kaupungin ja Kuntoutussäätiön kanssa.

Lisätietoja:
Taloussanomat 15.11.2010: Vaadi enemmän – älä tyydy jumppaan (Toimittaja: Petri Korhonen)
Kuntoutustieteen oppiaine