Yliopistoyhteisö
uutiskuva_3.jpg

Kuusi hakijaa Lapin yliopiston rehtoriksi

29.5.2024

Rehtori valitaan toimikaudelle 1.1.2025–31.12.2029.

Lapin yliopiston rehtorin tehtävää haki määräaikaan 27.5.2024 mennessä kuusi henkilöä. Hakijoiksi huomioidaan kuitenkin vain viisi ehdokasta, koska yhden hakijan hakemus ei täytä sille asetettuja vaatimuksia.

Rehtorin tehtävän hakijat ovat
• yliopisto-opettaja, TaT Krista Korpikoski
• projektikoordinaattori, FT Tim Luoto
• dekaani, TaT Satu Miettinen
• vararehtori, OTT Soili Nystén-Haarala
• rehtori, HTT, PhD Antti Syväjärvi

Yliopiston hallitus valitsee rehtorin toimikaudelle 1.1.2025–31.12.2029. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan tohtorintutkinto, rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Rehtori hoitaa yliopistolaissa rehtorille määrättyjä tehtäviä ja vastaa strategisesta suunnittelusta, yliopiston hallituksen vahvistaman strategian toimeenpanosta sekä yliopiston operatiivisesta johtamisesta.

Hallitus päättää rehtorin valinnasta elokuun kokouksessaan. Valintakokousta edeltävällä viikolla, 21. elokuuta, järjestetään yliopistokollegion organisoimana yliopistoyhteisölle avoin kärkiehdokkaiden esittäytymistilaisuus.

Lisätietoja
Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtaja Johanna Buchert
johanna.buchert(at)luke.fi
050 511 6603