Uutiset 2011
 

Kuvataidepajojen satoa esillä Galleria Napassa

21.1.2011

Rovaniemeläisessä Galleria Napassa avautuu lauantaina 22. tammikuuta Taide heijastaa -näyttely, joka esittelee viime vuonna järjestettyjen taiteilijakohtaamisten ja kuvataidepajojen satoa. Molempien toteutuksessa on ollut mukana Lapin yliopiston opiskelijoita ja taiteiden tiedekunnasta valmistuneita.

Taide heijastaa -näyttely on tulosta samannimisestä projektista, jossa järjestettiin viime vuonna taiteilijakohtaamisia Galleria Napassa ja kuvataidepajoja Rovaniemen kuvataidekoululla. Kohtaamisten ja työpajojen tavoitteena oli tarjota eri lähtökohdista tuleville nuorille mahdollisuuksia keskinäiseen vuoropuheluun kuvataiteen keinoin.

Kahdeksassa kuvataidepajassa lähestyttiin nykytaidetta näyttelyjen, taitelijakohtaamisten ja yksittäisten töiden innoittamina. Kuvataidepajoissa on vuoden aikana mm. huovutettu villakukkia, kuvattu pelottavia paikkoja Rovaniemellä sekä rakennettu yhteisteos The City of the New World. Työpajoihin osallistui noin 20 työpajaoppilasta Rovaniemen kuvataidekoululta sekä nuoria maahanmuuttajia Ounasvaaran ja Korkalovaaran kouluilta.

Sekä nuoret että ohjaajat toteavat yhdessä tekemisen olleen palkitsevaa. Projektin tuottaja, kuvataideopettaja Hanna Levonen-Kantomaa arvioi, että kohtaamisten ja taidepajojen kautta onnistuttiin madaltamaan nuorten kynnystä astua galleriaan, puhua taiteesta ja kohdata ihmisiä taiteen takana. Lisäksi ryhmän jäsenten keskinäinen vuorovaikutus oli luontevaa.

– Huomasimmekin usein pajoja suunniteltaessa keskustelevamme taiteen ytimestä. Olimme samoilla linjoilla siitä, että taidekäsitys luo pohjan taidekasvatukselle, jota ei voi irrottaa taiteesta itsestään. Erotteleva vertailu taiteen, taiteilun, taidekasvatuksen ja sosiaalityön välillä hälveni, ja huomasimme liikkuvamme pikemminkin horisontaalisesti oman aseman ja statuksen vahvistamisen sijaan, Hanna Levonen-Kantomaa toteaa.

Vuoden aikana tehdyistä töistä on nyt koottu näyttely Galleria Napaan Rovaniemelle. Taide heijastaa -näyttely avautuu 22. tammikuuta ja on esillä 9. helmikuuta saakka.

Taide heijastaa -työryhmässä ovat olleet mukana taiteiden tiedekunnasta valmistunut kuvataideopettaja Hanna Levonen-Kantomaa, kuvataiteilija, sosiologian opiskelija Ninni Korkalo, taiteiden tiedekunnasta valmistunut kuvataiteilija Henri Hagman sekä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat Anu Kokkonen ja Seija Ratilainen. Työryhmä on vastannut työpajojen ideoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Työpajojen toteutuksen ovat mahdollistaneet Suomen kulttuurirahasto, Taiteen keskustoimikunta, Opetusministeriö ja Rovaniemen kaupungin MOKU – monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat olleet Lapin taiteilijaseura, Rovaniemen kuvataidekoulu, Ounasvaaran ja Korkalovaaran koulut, Lapin yliopisto sekä Monitaideyhdistys Piste ry.

Gallerian aukioloajat

LaY/Viestintä/SV