Uutiset 2008

LATU tarjoaa tukea ja koulutusta etäopetukseen

11.12.2008

Lapin etäopetuksen tukipalvelut (LATU) -projektissa kehitetään yhtäaikaista etäopetusta. Projektissa koulutetaan ja tuetaan sekä opettajia että opiskelijoita.

Lapin etäopetuksen tukipalvelut -projektin tavoitteena on kehittää koulutusorganisaatioiden verkko- ja etäopetuksen yhtäaikaista etäopetusta vahvistamalla teknisiä ja pedagogisia tukipalveluita sekä parantamalla niiden alueellista saatavuutta.

Tukipalvelutiimi toimii hajautetusti ja se auttaa kaikkia mukana olevia koulutusorganisaatioita läänin alueella. Näin lappilaisilla korkea-asteen, ammatillisen toisen asteen sekä lukioiden opettajilla ja etäopiskelijoilla on mahdollisuus saada koulutusta ja tukea yhtäaikaisiin etäopetustilanteisiin.

Vierihoidosta virtuoosiksi
Tukipalvelua annetaan opettajalle pääosin vierihoitona, jolloin opettaja saa tukea silloin kun hän sitä tarvitsee. Kokemuksen ja varmuuden kasvaessa, opettaja voi siirtyä työskentelemään itsenäisesti.  

Tukipalvelulla pyritään lisäämään opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista sekä etäopetuksen pedagogiikan kehittymistä. Lisäksi tukipalvelut auttavat opettajia etäopetuskokonaisuuksien suunnittelussa.

Organisaatiokohtaista palvelua
Hankkeen tuloksena syntyy tukipalveluklusteri, joka työskentelee hajautettuna palvelu- ja kehittäjätiiminä. Hankkeen toimijoina ja palveluiden käyttäjinä ovat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto, Itä-Lapin oppimiskeskus, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Lapin lukiot.

Lapin etäopetuksen tukipalvelut hanke kuuluu Manner-Suomen ESR-ohjelmaan. Hanke päättyy toukokuussa 2011. Hankkeen kokonaisbudjetti on hieman yli miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Lapin yliopisto:
Maire Syrjäkari                                          
Projektipäällikkö                                                                                  
016 341 3244    
Riitta Kojo
Koulutussuunnittelija
040 742 1266                         
riitta.kojo (at) ulapland.fi

Lapin etäopetuksen tukipalvelut -hanke:
Marko Mehtälä
projektipäällikkö
marko.mehtala (at) lappia.fi
040 721 4253

LaY/Viestintä/OT