Uutiset 2002
 

LaY etsii ystäväperheitä kansainvälisille opiskelijoille

30.10.2002

Lapin yliopiston kansainvälinen yksikkö hakee kansainvälistymisestä kiinnostuneita lappilaisia perheitä vaihto-opiskelijoiden kummeiksi. Yliopisto käynnistää ensi vuoden alussa ystäväperhetoiminnan ulkomailta tuleville vaihto-opiskelijoille.

Ystäväperheiksi haetaan perheitä tai henkilöitä, jotka ovat valmiita ottamaan ulkomaalaisen opiskelijan silloin tällöin mukaan tavallisiin arkipäivän askareisiin ja pitämään yhteyttä vaihto-opiskelijaansa omien voimavarojen sekä kiinnostuksen mukaisesti.

- Ystäväperherinkiin haetaan ensi vuoden alkua varten 40-50 perhettä. Toimintaa on tarkoitus laajentaa vuonna 2003 niin, että syksyllä ystäväperhetoiminnassa olisi mukana noin 80 perhettä. Vastaavaa toimintaa on käynnissä monissa suomalaisissa yliopistoissa ja toiminnasta on saatu varsin positiivisia kokemuksia molemmilta osapuolilta, sanoo kansainvälisten asioiden päällikkö Harri Malinen.

Ystäväperheen kautta kosketus arjen elämään

Ensimmäisen kosketuksen suomalaisuuteen, lappilaisuuteen ja Rovaniemeen vaihto-opiskelijat saavat Lapin yliopistossa kahden viikon pituisen perehdyttämisjakson aikana. Kansainväliset opiskelijat ovat tutustuvat suomalaiseen yliopistomaailmaan, opintojärjestelmään ja suomalaiseen kulttuuriin mm. pelaamalla pesäpalloa, saunomalla ja paistamalla makkaraa. Myös Lapin yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimiva International Club järjestää vaihto-opiskelijoille erilaista toimintaa noin kerran viikossa.

- Uusi opiskelija voi kuitenkin tuntea itsensä yksinäiseksi uudessa ympäristössä ja etsii mielellään yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan myös luentosalin ja muun opiskelijaelämän ulkopuolelta. Yksi viihtymisen perusedellytys on luoda ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille kontakteja suomalaisiin ja näin sulauttaa heitä suomalaiseen yhteiskuntaan, kiteyttää Harri Malinen.

Ystäväperhetoiminta antaa vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin sekä tarjoaa lääkkeen mahdolliseen koti-ikävään. Osa vaihto-opiskelijoista on myös kiinnostunut oppimaan suomenkieltä. Suomalaiset perheet taas saavat uusia kokemuksia, kielikylvyn ja uusia ystäviä eri puolilta maailmaa.

Lapin yliopistossa on kuluvana syksynä ennätykselliset 85 kansainvälistä vaihto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Joulun jälkeen saapuu noin 60 vaihto-opiskelijaa lisää. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrä kasvaa vuosittain. Yli 20:tä eri kansalaisuutta edustavat nuoret tulevat värittämään koko Rovaniemen katukuvaa, ei pelkästään yliopistoyhteisöä.

Perheelle ja opiskelijalle valitaan heidän toiveitaan vastaava kontakti mm. kielen, harrastusten ja muiden kiinnostuksen kohteiden perusteella. Vaihto-opiskelijoille ja ystäväperheille järjestetään yhteistapaaminen lukukauden alussa, jolloin osapuolet tutustuvat toisiinsa ensimmäistä kertaa. Kiinnostuneet perheet voivat kysellä lisätietoja ja hakukaavakkeita Lapin yliopiston kansainvälisten asioiden yksiköstä.

Lisätietoja: Kansainvälisten asioiden päällikkö Harri Malinen, puh. 016 - 341 2208

Kansainvälisten asiain sihteeri Henna Kärjä, Lapin yliopisto/Lapin yliopiston ylioppilaskunta, puh. 016 - 341 2257

Lisätietoja ja hakukaavakkeet löytyvät kv-asioiden www-sivuilta

Uutisen lisäsi LaY/Viestintä/Irma Kuukasjärvi.