Uutiset 2006

Laaja tutkimus vammaisten työllistymisestä

23.11.2006

Helsingissä julkistetaan maanantaina 27.11.2006 laaja vammaisten työllistymistä käsittelevä yhteistutkimus, jonka ovat tehneet Lapin yliopisto, Stakes ja Kela.

Uuden alussa vai umpikujassa? Vammaiset matkalla yhdenvertaiseen kansalaisuuteen -raportti käsittelee työikäisten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllisyyttä ja työn kautta rakentuvaa hyvinvointia vuosina 1995–2002.

Lapin yliopiston, Stakesin ja Kelan yhteistutkimus perustuu rekisteriaineistojen analyysiin. Kohteena on ollut noin 220 000 työikäistä henkilöä, joilla kaikilla on lääkärin toteama vamma tai pitkäaikaissairaus.

Tutkimuksen ovat tehneet tutkija Ritva Linnakangas ja professori Asko Suikkanen Lapin yliopistosta, erikoissuunnittelija Victor Savtschenko Stakesista sekä tutkijalääkäri Lauri Virta Kansaneläkelaitokselta.

Seminaari ja vammaisten työllisyyttä käsittelevän tutkimusraportin julkistamistilaisuus järjestetään maanantaina 27. marraskuuta 2006 klo 10.00–12.00 Stakesissa, Lintulahdenkuja 4 (Monitoimi A+B, pohjakerros), Helsinki.

Lisätietoja:
Tutkimuksesta: professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto
Puhelin 040 544 2744
Seminaarin järjestelyistä: erikoissuunnittelija Victor Savtschenko, Stakes,
Puhelin 09 3967 2354

LaY/viestintä/OT