Uutiset 2008

Laatukartat porotilamatkailuun

18.12.2008

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden uudessa hankkeessa koulutetaan porotilamatkailuyrittäjiä laatuohjeiston laatimisessa. Yrityskohtaiset laatukartat tukevat yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Joulukuun alussa käynnistynyt Porotilamatkailu – laadulla tulosta -hanke on kolmas osa kokonaisuutta, jossa kehitetään porotilamatkailun laatua. Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut käynnisti porotilamatkailun laadun kolmiportaisen kehittämistyön vuonna 2006 yhteistyössä Porotilamatkailu ry:n ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa. Kokonaisuuden ensimmäisessä osassa selvitettiin porotilamatkailun nykytilaa ja kehittämistarpeita. Toisessa vaiheessa pienille maaseutumatkailuyrityksille laadittiin yleinen laatuohjeisto eli laatukartta, joka kattaa pienten yritysten kaikki toiminnat. Laatukartan toimivuus testattiin käytännössä porotilamatkailuyrityksissä. Nyt alkaneessa kolmannessa osassa yritykset laativat oman laatukarttansa asiantuntijoiden antaman koulutuksen avulla.

Hankkeen projektipäällikkö Aila Kumentola Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluista toteaa, että porotilamatkailuyritysten asiakkaista valtaosa eli noin 95 prosenttia tulee ulkomailta.

– Asiakkaat edellyttävät palveluilta hyvää laatua ja haluavat kokea elämyksiä, jotka myös muistetaan kauan. Keskeistä laadukkaille tuotteille ja palveluille ovat mm. turvallisuus ja aitous. Laatu onkin porotilamatkailuyritykselle keskeinen menestymisen edellytys.

Laatutyöllä kehitetään porotilamatkailuyritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä niin kansainvälisillä kuin kotimaisilla markkinoilla.

– Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä kesämatkailun kasvulle, Kumentola kertoo.

Kolmivuotinen hanke toteutetaan eri puolilla poronhoitoaluetta, ja mukana on noin 30 yritystä. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Paliskuntain yhdistys sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Hanketta rahoittavat Lapin TE-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Eurooppa investoi maaseutualueisiin -ohjelman kautta, Porotilamatkailu ry:n jäsenyrittäjät sekä kunnat, joista on yrityksiä mukana hankkeessa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Aila Kumentola, p. 040 728 6383,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV