Uutiset 2021
Laboratoriotarvikkeita, näytepulloja ja tietokone.
Kuva: Sari Stark

Laboratorioanalytiikan puitteet Rovaniemellä kehittyvät

25.11.2021

Lapin korkeakoulukonserni, eli Lapin ammattikoreakoulu ja Lapin yliopisto, perustavat uuden laboratorion turvaamaan muun muassa Arktisen keskuksen tutkimushankkeiden tarpeita.

Uusi laboratorio on rakenteilla Lapin ammattikorkeakoulun Jokiväylän kampukselle ja sen odotetaan valmistuvan keväällä 2022. Tarve uudelle laboratoriolle syntyi, kun Luonnonvarakeskuksen Rovaniemen laboratorio lakkautettiin tänä vuonna ja Arktinen keskus jäi ilman tiloja.

Lapin liitto on myöntänyt ”Arktisen keskuksen laboratorio” -investointihankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”, jonka turvin rakennetaan uudet tilat ja tehdään hankintoja. Hankittavat laitteet tulevat palvelemaan erityisesti maaperän hiilen kiertoon, hiilivarastoihin ja paleoekologisiin tutkimuksiin liittyvää kemiallista ja biokemiallista analytiikkaa. 

Sen lisäksi että korkeakoulukonserni saa uuden laboratorion, käynnissä on laboratorioon liittyvä kehittämishanke, jonka tarkoituksena on tiivistää ja kehittää laboratorion käyttäjäryhmien välistä yhteistyötä ja siten vahvistaa laboratorion toiminnan vaikuttavuutta Lapissa. ´Yhteistyötä Arktisen Keskuksen Laboratoriosta’ -hanke toteutetaan myös EAKR rahoituksella.  

Kehityshankkeessa uuden tutkimuslaboratorion tuomat mahdollisuudet halutaan valjastaa palvelemaan pohjoiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, mukaan lukien luonnontuotealan tai metsätalouden tutkimus- ja kehityshankkeita. Tähän tavoitteeseen pyritään kartoittamalla mahdollisuuksia, kehittämällä uutta yhteistyötä ja käyttäjien välistä vuorovaikutusta, ja edistämällä laboratorion integroitumista opetukseen.  
 
Lisätietoja: 
Projektipäällikkö, yliopistotutkija Sari Stark
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
sari.stark(at)ulapland.fi
040 4844 254