Uutiset 2011
 

Lapin ja Oulun yliopistojen JOO-opiskelu yhteistyö

19.1.2011

Lapin ja Oulun yliopisto ovat solmineet Joo-yhteistyösopimuksen, jonka perusteella opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös toisessa yliopistossa.

JOO-lyhenteellä tarkoitetaan joustavaa opinto-oikeutta eli opiskelijan mahdollisuutta suorittaa erillisiä opintojaksoja tai sivuainekokonaisuuksia toisessa yliopistossa. JOO-opiskelu on yliopiston perus- ja jatkotutkintoon tähtäävää opiskelua. Opinnoilla pyritään laajentamaan kotiyliopiston opetustarjontaa ja edistämään tutkinnon suorittamista.

Vuoden 2011 alusta Lapin yliopistosta voi lähteä suorittamaan JOO-opintoja ainoastaan Oulun yliopistoon. Lapin ja Oulun yliopistolla on JOO-yhteistyösopimus, jonka perusteella tutkinto-opiskelijat voivat ottaa toisesta yliopistosta opintoja ja siten tehdä mieleisiään tutkintoja. Lapin ja Oulun yliopistojen koulutusalat täydentävät sopivasti toisiaan, mitä ei toisesta löydy, saattaa hyvinkin löytyä toisesta. Yhteistyösopimus takaa yksilölliset valinnat. Opiskelijat suorittavat opintoja Oulun yliopiston opintojärjestelyjen mukaisesti. Opinnot Oulussa ovat maksuttomia.

Lapin yliopiston tiedekunnat myöntävät puoltoja ensisijaisesti sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla Lapin yliopistossa. Puoltoja myönnetään toisesta kandidaattivuodesta alkaen. Haettavien JOO-opintojen tulee sisältyä suoritettavan minimitutkinnon laajuuteen. Oulun yliopisto myöntää opiskeluoikeudet. Päätökset perustuvat opiskelijan voimassaolevaan opettajatuutorin hyväksymään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (e-hops).

Hakulomakkeen Oulun yliopistoon voi tulostaa Lapin yliopiston Opiskelu -sivulta (JOO-opinnot). Täytetty lomake toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle hakuajan päättymiseen mennessä (15.4. ja 15.10). Ilman tiedekunnan puoltoa hakemusta ei käsitellä Oulun yliopistossa. Tiedekunta toimittaa hakemuksen Oulun yliopistoon. Kun tiedekunta puoltaa hakemusta, se samalla hyväksyy opinnot osaksi tutkintoa.

Muusta kuin JOO-opintojen piiriin kuuluvasta sivuaineyhteistyöstä neuvotellaan yliopistojen kesken erikseen.

Lisätietoja
Tuula Saarenketo
Opintoasiain päällikkö
Opiskelupalvelut
Lapin yliopisto
Puhelin 040-588 0819
etunimi.sukunimi@ulapland.fi