Uutiset 2007
13.4.2007

Lapin ja Oulun yliopistojen yhteinen tiedote strategiaryhmän 2. kokouksesta 5.4.2007Yliopistojen strategiaryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa kiirastorstaina Lapin yliopistolla. Neuvottelut sujuivat rakentavassa ja hyvässä hengessä. Yliopistojen strategiaryhmä totesi, että visio Pohjois-Suomen yliopistosta ei ole yhteistyön kehittämisen pohja. Molemmat rehtorit totesivat kuin yhdestä suusta, että yliopistojen yhdistämisestä ei saavutettaisi mitään hyötyjä. Sen sijaan yliopistot tulevat jatkossa vahvistamaan sisältölähtöistä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä.

Strategiaryhmä tulee kokoontumaan jatkossa 3 kuukauden välein kehittämään, linjaamaan ja arvioimaan yhteisiä aloitteita ja niiden etenemistä seuraavan kolmen vuoden aikana. Hanketta valmistelemaan on valittu kaksi yliopistokohtaista koordinaattoria: Oulun yliopistossa hanketta koordinoi tutkimusprofessori Erkki Alasaarela ja Lapin yliopistossa kehittämispäällikkö Jorma Puuronen.

Pohjoisuuteen liittyvän tutkimuksen profilointi ja verkostoituminen tulee olemaan vahvana painopisteenä yliopistoyhteistyössä vuonna 2007. Toinen tärkeä yhteistyön kohde on opiskelijaliikkuvuus, etenkin molempien yliopistojen opiskelijoita hyödyntävän monipuolisen sivuainetarjonnan aikaansaaminen. Strategiaryhmä sopi, että yliopistojen ylioppilaskunnat ja yliopistojen opintoasiainpäälliköt selvittävät käytännön ratkaisumallit.

Strategiaryhmä piti tärkeänä Lapin ja Oulun yliopiston yhteistyötä ja alueellisen vaikuttavuuden lisäämistä saamelaisuuteen liittyvässä opetuksessa, tutkimuksessa ja muussa kehittämistoiminnassa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Lassi Valkeapää esitti kokouksessa saamelaisalueen yliopistokeskuksen perustamista Inariin. Lapin ja Oulun yliopistot arvioivat strategiaryhmässä, että tämä takaisi alueelle tasavertaiset mahdollisuudet yliopistolliseen koulutukseen ja edistäisi saamelaisuuteen liittyvää tutkimustoimintaa.

Kokouksessa todettiin, että ympäristösosiologiaan on perustettu yliopistojen lehtoraatti. Lisäksi Arktisen keskuksen ja Thule instituutin yhteisen tutkimusprofessuurin (alanaan ilmastonmuutos, erityisesti siihen liittyvä jää- ja lumikehätutkimus) perustamiseen tähtäävä valmistelu on loppusuoralla, nimitysprosessista on jo sovittu ja virka voitaneen täyttää 1.8.2007 alkaen. Maaliskuussa Lapin ja Oulun yliopistot sekä kahdeksan venäläistä Barentsin alueen yliopistoa allekirjoittivat yhteistyösopimuksen koskien neljän Cross Border University -maisteriohjelman valmistelua ja toteuttamista.

Kauppatieteellisen alan yhteistyön osalta strategiaryhmässä todettiin vallitseva tilanne. Opetusministeriö päätti helmikuussa 2006, että koska kauppatieteen koulutusvastuu Pohjois-Suomessa on Oulun yliopistolla, myös kauppatieteen rahoitus kohdennetaan suoraan Oulun yliopistolle vuodessa 2007 alkaen. Vuoden 2007 osalta strategiaryhmän edellisessä kokouksessa päätettiin, että Oulun yliopisto ostaa Lapin yliopistolta Rovaniemellä järjestettävän kauppatieteellisen koulutuksen.

Vuoden 2008 osalta Oulun yliopiston taloustieteen ja Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntien yhteistyöryhmä valmisteli vuosille 2008–2013 esityksen, jonka lähtökohta oli, että jatkossa Rovaniemellä järjestettävän tutkintoon johtavan kauppatieteellisen koulutuksen opiskelijat ovat Oulun yliopiston opiskelijoita ja opetus annetaan Oulun yliopiston henkilökunnan voimin. Yliopistojen tulosneuvotteluissa opetusministeriö kysyi, onko tällainen yhteistyö tarkoituksenmukaista. Yliopistojen rakenteellisen kehittämisen näkökulmasta pienet laitokset ja sivupisteet eivät ole tavoiteltavia. Tästä johtuen on esitetty, että kauppatieteen maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen olisi tarkoituksenmukaista olla Oulun yliopiston vastuulla.

Lapin yliopisto integroisi tällöin kauppatieteellisen alan ja liiketoimintaosaamisen koulutuksensa omaan tutkintoon johtavaan koulutukseensa. Tällöin vahvistettaisiin Lapin yliopiston vahvoja palvelu- ja elämystuotannon ja matkailun osaamisaloja. Käytännössä liiketoimintaosaaminen näyttelisi aiempaa vahvempaa roolia oikeustieteellisen, taideteollisen ja yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksessa.

Pääjohtaja Kari Neilimon työryhmä valmistelee selvitystä kauppatieteellisen koulutuksen kehittämistarpeista Suomessa. Syksyllä 2007 Lapin ja Oulun yliopiston käyvät kolmikantaneuvottelun opetusministeriön kanssa, millaisin järjestelyin Pohjois-Suomen liiketoimintaosaamista vahvistavan uuden toimintamallin toteutus ja voimavarat olisi mahdollista turvata.

--------------


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK