Uutiset 2008

Lapin korkeakouluilta yhteinen kansainvälinen porokurssi

14.10.2008

Lapin yliopisto ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK) järjestävät tänä syksynä ensimmäistä kertaa yhdessä poroa ja poronhoitoa käsittelevän kansainvälisen kurssin.

Kurssiin kuuluu poroa ja porotaloutta monipuolisesti käsitteleviä luentoja, harjoitustehtäviä sekä retki poroerotukseen. Opiskelijat tutustuvat porotalouteen, poronhoidon organisaatioihin, lainsäädäntöön, Lapin luonnon eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen, poron biologiaan, porolaitumiin, petokysymyksiin, saamelaisporonhoitoon sekä poronhoitokulttuuriin.

Englannin kielellä toteutettavalle kurssille osallistuu parikymmentä eri alojen opiskelijaa muun muassa Japanista, Kanadasta, Ranskasta, Slovakiasta, Tšekistä, Unkarista ja Suomesta. Kurssin vetäjinä ovat erikoistutkija Päivi Soppela Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta sekä porotalouden lehtori Veikko Maijala ja lehtori Tapio Sironen RAMK:sta.

Tavoitteena entistä monipuolisempi kokonaisuus
Korkeakoulut ovat aiemmin järjestäneet vastaavanlaiset englanninkieliset kurssit erikseen. Porotalouden lehtori Veikko Maijala RAMK:n maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta on opettanut RAMK:ssa porotalousopintojaksoa englanniksi viiden vuoden ajan. Arktisen keskuksen erikoistutkija Päivi Soppela on puolestaan vetänyt Lapin yliopistossa Arctic Studies Program (ASP) -ohjelmassa poronhoitoa elinkeinona käsittelevää englanninkielistä kurssia kymmenen vuotta. ASP-kursseilla on ollut opettajina myös Arktisen keskuksen muita tutkijoita ja jatko-opiskelijoita.

– Vaihto-opiskelijat ovat runsain määrin osallistuneet molempien korkeakoulujen poroa käsitteleviin opintojaksoihin. Kiinnostusta porotalouteen selittänee osaltaan poron keskeinen symboli- ja imagoarvo Lapille, Tapio Sironen pohtii.

Yhteisellä opintojaksolla pyritään ennen kaikkea tarjoamaan entistä monipuolisempi kansainvälinen opintokokonaisuus.

– Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa on runsaasti porotalouden tutkijoita, jotka tuovat RAMK:n opintojaksoon syvyyttä. RAMK:sta puolestaan saadaan Lapin yliopiston opintojaksoon lisää käytännön näkökulmaa, Veikko Maijala ja Päivi Soppela arvioivat.

Tänä syksynä järjestettävä kurssi on myös konkreettinen avaus Lapin uuden korkeakoulukonsernin koulutusyhteistyölle. Lapin korkeakoulukonserni on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun muodostama korkeakouluyhteisö.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Päivi Soppela, Arktinen keskus, Lapin yliopisto, p. 0400 138 805
Lehtori Veikko Maijala, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, p. 020 798 5357
Lehtori Tapio Sironen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu p. 020 798 5383

Tiedote / Lapin yliopisto & Rovaniemen ammattikorkeakoulu / SV & PK